Zajistěte dárcovství EU 1 nyní reportérovi EU

Tag: Maďarsko

#ECA: Auditoři zkoumají strategii EU pro boj proti # desertifikaci

#ECA: Auditoři zkoumají strategii EU pro boj proti # desertifikaci

Evropský účetní dvůr (ECA) provádí audit strategického rámce EU pro boj proti desertifikaci - tam, kde se předtím úrodná půda stává stále více suchá a neproduktivní. Audit prověří, zda je riziko desertifikace v EU účinně a účinně řešeno. Desertifikace je definována Úmluvou Organizace spojených národů k [...]

Pokračovat ve čtení

Komisař Vella vyzývá ministerský summit #AirQuality na ministerstvu 30 v lednu a oznamuje nová opatření, která členským státům pomohou dodržovat environmentální zákony

Komisař Vella vyzývá ministerský summit #AirQuality na ministerstvu 30 v lednu a oznamuje nová opatření, která členským státům pomohou dodržovat environmentální zákony

Evropská komisařka pro životní prostředí Karmenu Vella vyzvala ministry z devíti členských států, aby se v úterý konaly v Bruselu v lednu 30 v lednu, v závěrečném kroku k řešení řešení vážného problému znečištění ovzduší v Evropské unii. Devět členských států, jmenovitě Česká republika, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a [...]

Pokračovat ve čtení

Evropská komise vítá první operační kroky směřující k "Evropské unii obrany"

Evropská komise vítá první operační kroky směřující k "Evropské unii obrany"

| Prosince 12, 2017 | 0 Komentáře

Evropská komise uvítala rozhodnutí přijaté Radou o formální strukturované spolupráci (PESCO) přijaté na 11 prosinec a plány předložené členskými státy 25 EU, aby společně pracovaly na první skupině projektů obrany na společné obraně 17. Prezident Juncker řekl: "V červnu jsem řekl, že je čas probuzení Sleeping Beauty Lisabonské smlouvy: [...]

Pokračovat ve čtení

Právní stát a demokracie v Maďarsku: poslanci EP kvízují vládu a odborníky

Právní stát a demokracie v Maďarsku: poslanci EP kvízují vládu a odborníky

| Prosince 7, 2017 | 0 Komentáře

Občanská svoboda Poslanci EP projednají situaci v oblasti právního státu, demokracie a základních práv v Maďarsku s ministrem zahraničních věcí a několika odborníky. Výbor pro občanské svobody byl v květnu pověřen celým parlamentem, aby zhodnotil, zda je v Maďarsku hrozí vážné porušení hodnot EU. Pokud na základě [...]

Pokračovat ve čtení

#Defence: Evropská komise vítá kroky směřující k spolupráci v oblasti "trvalé struktury"

#Defence: Evropská komise vítá kroky směřující k spolupráci v oblasti "trvalé struktury"

| Listopadu 14, 2017 | 0 Komentáře

Prezident Juncker požaduje od své volební kampaně silnější Evropu v oblasti bezpečnosti a obrany a v dubnu 2014 prohlásil: "Věřím, že musíme brát vážně ustanovení stávající Smlouvy, které těm evropským zemím, které chtějí udělat, postupně budovat společnou evropskou obranu. I [...]

Pokračovat ve čtení

#Muďarsko: PM Orban musí podepsat smlouvu s univerzitou CEU v Budapešti a přestat bránit akademické svobodě

#Muďarsko: PM Orban musí podepsat smlouvu s univerzitou CEU v Budapešti a přestat bránit akademické svobodě

| Října 19, 2017 | 0 Komentáře

Před evropským summitem v Bruselu (19 říjen) vyzvala Evropská aliance liberálů a demokratů k tomu, aby vedoucí představitelé EU vyvíjeli tlak na maďarského premiéra Viktora Orbana, aby zabránil tomu, že by bránil uzavření dohody, která by umožnila Středoevropské univerzitě v Budapešti poskytovat vzdělání také v USA, [...]

Pokračovat ve čtení

Evropská komise posílila porušení zákona o neziskových organizacích v Maďarsku

Evropská komise posílila porušení zákona o neziskových organizacích v Maďarsku

Dnes (říjen 4) vydala Evropská komise odůvodněné stanovisko - druhý krok v řízení o porušení - pro Maďarsko za zákon o NGO financovaném ze zahraničí. Odůvodněné stanovisko Komise k maďarskému zákonu o nevládních organizacích vychází z výzvy zaslané Komisí na 14 červenci. Komise se rozhodla zahájit [...]

Pokračovat ve čtení