Spojte se s námi

Počítačová technologie

Komise doporučuje provést posouzení rizik ve čtyřech kritických technologických oblastech: pokročilé polovodiče, umělá inteligence, kvantová technologie, biotechnologie

SHARE:

Zveřejněno

on

Dne 3. října Komise přijala a Doporučení o kritických technologických oblastech pro hospodářskou bezpečnost EUpro další posouzení rizik s členskými státy. Toto doporučení vychází ze společného sdělení o a Evropská strategie hospodářské bezpečnosti které zavedly komplexní strategický přístup k hospodářské bezpečnosti v EU.

Toto doporučení se týká posouzení jednoho ze čtyř typů rizik v tomto komplexním přístupu, jmenovitě technologického rizika a úniku technologií. Hodnocení rizik bude mít objektivní charakter a nelze v této fázi předpokládat jeho výsledky ani žádná následná opatření. V doporučení Komise předkládá seznam deseti kritických technologických oblastí. Tyto technologické oblasti byly vybrány na základě následujících kritérií:

  • Umožňující a transformační povaha technologie: potenciál a význam technologií pro řízení významného zvýšení výkonu a účinnosti a/nebo radikálních změn pro sektory, schopnosti atd.;
  • Riziko civilní a vojenské fúze: význam technologií pro civilní i vojenský sektor a jejich potenciál pro rozvoj obou oblastí, jakož i riziko použití určitých technologií k podkopání míru a bezpečnosti;
  • Riziko, že by technologie mohla být použita k porušování lidských práv: potenciální zneužití technologií k porušování lidských práv, včetně omezování základních svobod.

Kolektivní hodnocení rizik s členskými státy

Doporučení identifikují z deseti kritických technologických oblastí čtyři technologické oblasti které jsou považovány za vysoce pravděpodobné, že představují nejcitlivější a bezprostřední rizika související s bezpečností technologií a únikem technologií:

  • Pokročilé polovodičové technologie (mikroelektronika, fotonika, vysokofrekvenční čipy, zařízení na výrobu polovodičů);
  • Technologie umělé inteligence (vysoce výkonné výpočty, cloud a edge computing, analýza dat, počítačové vidění, zpracování jazyků, rozpoznávání objektů);
  • Kvantové technologie (kvantové výpočty, kvantová kryptografie, kvantová komunikace, kvantové snímání a radar);
  • Biotechnologie (techniky genetické modifikace, nové genomické techniky, genový pohon, syntetická biologie).

Komise doporučuje, aby členské státy společně s Komisí nejprve do konce tohoto roku provedly kolektivní hodnocení rizik těchto čtyř oblastí. Doporučení obsahuje některé hlavní zásady pro strukturování kolektivního hodnocení rizik, včetně konzultací se soukromým sektorem a ochrany důvěrnosti.

Při rozhodování o návrzích na další kolektivní hodnocení rizik s členskými státy v jedné nebo více uvedených dodatečných technologických oblastech nebo jejich podskupinách vezme Komise v úvahu probíhající nebo plánovaná opatření na podporu nebo partnerství v uvažované technologické oblasti. Obecněji řečeno, Komise bude mít na paměti, že opatření přijatá ke zvýšení konkurenceschopnosti EU v příslušných oblastech mohou přispět ke snížení určitých technologických rizik.

Další kroky

Komise se zapojí s členskými státy prostřednictvím příslušných odborných fór, aby zahájila kolektivní posouzení rizik pro čtyři výše uvedené technologické oblasti.

Inzerát

Kromě toho se Komise zapojí do otevřeného dialogu s členskými státy o vhodném harmonogramu a rozsahu dalších posouzení rizik, mimo jiné s ohledem na příspěvek časového faktoru k vývoji rizik. Komise může v tomto ohledu předložit další iniciativy do jara 2024 na základě tohoto dialogu a prvních zkušeností s počátečním kolektivním posouzením rizik a rovněž na základě dalších podnětů, které mohou být obdrženy v uvedených technologických oblastech.

Doporučení nepředjímá výsledek posouzení rizik. Pouze výsledek podrobného kolektivního posouzení úrovně a povahy prezentovaných rizik může sloužit jako základ pro další diskusi o potřebě jakýchkoli přesných a přiměřených opatření na podporu, partnerství nebo ochranu v jakékoli z těchto technologických oblastí nebo jakýchkoli její podmnožina.

Pozadí

Dne 20. června 2023 přijala Komise a vysoká představitelka dokument Společné sdělení o evropské strategii hospodářské bezpečnosti. Evropská strategie hospodářské bezpečnosti je založena na třípilířovém přístupu: podpora hospodářské základny a konkurenceschopnosti EU; ochrana před riziky; a partnerství s co nejširším spektrem zemí za účelem řešení společných zájmů a zájmů.

Stanoví řadu opatření, která je třeba přijmout k řešení rizik pro odolnost dodavatelských řetězců, rizik pro fyzickou a kybernetickou bezpečnost kritických infrastruktur, rizik souvisejících s bezpečností technologií a únikem technologií a rizik zbrojení ekonomických závislostí nebo ekonomického nátlaku. . Seznam předložený v doporučení je součástí třetí kategorie těchto opatření.

Více informací

Společné sdělení o evropské strategii hospodářské bezpečnosti

Dnes společně s našimi členskými státy zahajujeme kolektivní hodnocení rizik ve čtyřech technologických oblastech, které jsou klíčové pro naši ekonomickou bezpečnost. Technologie je v současnosti jádrem geopolitické soutěže a EU chce být hráčem, nikoli hřištěm. A abychom byli hráčem, potřebujeme jednotný postoj EU založený na společném hodnocení rizik. S tímto přístupem zůstaneme otevřeným a předvídatelným globálním partnerem, který však pečuje o své technologické výhody a řeší své závislosti. Náš jednotný trh bude ve výsledku ve všech jeho částech jen silnější. Místopředsedkyně Věra Jourová – 02

Dnes plníme svůj závazek zbavit evropskou ekonomiku rizik tím, že určíme deset oblastí technologií, které jsou zásadní pro naši ekonomickou bezpečnost, zejména kvůli riziku civilně-vojenské fúze. Je to důležitý krok pro naši odolnost. Musíme neustále monitorovat naše kritické technologie, vyhodnocovat naši expozici rizikům a – v případě potřeby – přijímat opatření k zachování našich strategických zájmů a naší bezpečnosti. Evropa se přizpůsobuje nové geopolitické realitě, ukončuje éru naivity a vystupuje jako skutečná geopolitická mocnost. Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh – 02

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending