Spojte se s námi

Sexuální zneužívání dětí

Komise navrhuje rozšířit prozatímní nařízení umožňující poskytovatelům pokračovat v dobrovolném odhalování a hlášení pohlavního zneužívání dětí

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Dne 30. listopadu Komise navrhla prodloužení prozatímního nařízení z některých ustanovení směrnice o soukromí a elektronických komunikacích. To umožní poskytovatelé určitých mezilidských komunikačních služeb nezávislých na čísle pokračovat v dobrovolném odhalování a hlášení sexuálního zneužívání dětí prostřednictvím svých služeb a odstraňovat z nich materiál týkající se sexuálního zneužívání dětí.

Prozatímní nařízení je dočasným řešením, které umožňuje pokračování těchto dobrovolných činností, dokud nebudou zavedena nová trvalá pravidla EU. Platnost tohoto prozatímního nařízení vyprší dne 3. srpna 2024. Pokud do té doby nebudou zavedena žádná nová pravidla, pak by těmto poskytovatelům v EU chyběl právní základ pro odhalování a hlášení sexuálního zneužívání dětí v rámci jejich služeb. To by predátorům usnadnilo sdílení materiálů týkajících se sexuálního zneužívání dětí, upravování dětí v EU a vyvázli by z toho bez trestu. A to v době, kdy narůstá objem a závažnost důkazů o sexuálním zneužívání dětí a jejich zprávy hrají klíčovou roli při vyšetřování těchto zločinů, záchraně dětí a přivádění pachatelů před soud. Z toho vyplývá potřeba prodloužit platnost prozatímního nařízení.

V květnu 2022 Komise navrhla dlouhodobý legislativní rámec k řešení tohoto závažného problému: návrh nařízení, kterým se stanoví pravidla pro prevenci a boj proti pohlavnímu zneužívání dětí. O tomto návrhu pokračují interinstitucionální jednání. Aby se předešlo legislativní mezeře při odhalování a hlášení pohlavního zneužívání dětí online, Komise nyní navrhla prodloužení doby platnosti prozatímního nařízení. Tím se překlene období do doby, než bude přijata dlouhodobá legislativa pro boj proti pohlavnímu zneužívání dětí online, kterou předložila Evropská komise. Komise v roce 2022, je schválen. Dnes navrhované prodloužení by mělo platit od 4. srpna 2024, po dobu maximálně dvou let.

Komise nadále podporuje spoluzákonodárce při dosahování dohody o udržitelném řešení boje proti pohlavnímu zneužívání dětí a ochraně dětí.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending