Spojte se s námi

Energie

Poslanci podpořili plány na posílení využívání obnovitelné energie 

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Parlament v úterý (12. září) hlasoval pro podporu využívání obnovitelné energie v souladu s plány Green Deal a REPowerEU, Plenární schůze, ITRE .

Aktualizace směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED), na které se již shodli poslanci EP a Rada, zvyšuje podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie v EU do roku 42.5 na 2030 %. Členské státy by měly usilovat o dosažení 45 %.

Legislativa také urychlí postupy pro udělování povolení pro nové elektrárny na obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární panely nebo větrné turbíny, nebo úpravu stávajících. Vnitrostátním orgánům by nemělo trvat déle než 12 měsíců, než schválí nová zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, pokud se nacházejí v tzv "obnovitelné zdroje". Mimo tyto oblasti by proces neměl přesáhnout 24 měsíců.

V odvětví dopravy by zavádění obnovitelných zdrojů mělo vést k 14.5% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030, a to využitím většího podílu pokročilých biopaliv a ambicióznější kvóty pro obnovitelná paliva nebiologického původu, jako je vodík.

Poslanci také zajistili, aby členské státy stanovily indikativní cíl pro inovativní technologie obnovitelné energie ve výši alespoň 5 % nově instalované kapacity obnovitelné energie a také závazný rámec pro přeshraniční energetické projekty. Prosadili přísnější kritéria pro využívání biomasy, aby zajistili, že EU nebude dotovat neudržitelné postupy. Sklizeň biomasy by měla být prováděna způsobem, který zabrání negativním dopadům na kvalitu půdy a biologickou rozmanitost.

Vedoucí poslanec Evropského parlamentu Markus Pieper (EPP, DE), řekl: "V naší snaze o větší energetickou nezávislost a snížení emisí CO2 jsme zvýšili naše cíle v oblasti obnovitelné energie. Tato směrnice je důkazem toho, že Brusel může být nebyrokratický a pragmatický. Obnovitelné zdroje jsme označili za prvořadý veřejný zájem." zefektivnění jejich schvalovacího procesu. Naše zaměření zahrnuje větrnou energii, fotovoltaiku, vodní energii, geotermální energii a přílivové proudy. Biomasa ze dřeva zůstane klasifikována jako obnovitelná energie. Podle zásady „pozitivního ticha“ budou investice považovány za schválené, pokud Administrativní zpětná vazba. Nyní naléhavě potřebujeme návrh trhu s elektřinou v EU a okamžitý přechod na vodík pro ekologičtější přechod“.

Další kroky

Inzerát

Legislativa byla přijata 470 hlasy pro, 120 proti a 40 se zdrželo hlasování. Aby mohla vstoupit v platnost, bude ji nyní muset formálně schválit Rada.

Pozadí

Legislativní revize vychází z balíček „Fit for 55“., která upravuje stávající legislativu v oblasti klimatu a energetiky tak, aby splnila nový cíl EU snížit emise skleníkových plynů (GHG) do roku 55 minimálně o 2030 % (REDIII). Navrhované cíle byly dále zvýšeny v rámci REpowerEU balíček, jehož cílem je snížit evropskou závislost na dovozu fosilních paliv z Ruska po jeho agresi na Ukrajině. Tento zákon také přináší nová opatření, jejichž cílem je zkrátit schvalovací řízení pro zavádění obnovitelných zdrojů.

Konference o budoucnosti Evropy

Přijetím této zprávy Parlament reaguje na očekávání občanů vyjádřená v návrzích 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) a 3(6) závěrů Konference o budoucnosti Evropy urychlit ekologický přechod EU, zejména prostřednictvím: zvýšených investic do obnovitelné energie; snížení závislosti na dovozu ropy a plynu prostřednictvím projektů energetické účinnosti a rozšíření dodávek čisté a obnovitelné energie; zlepšení kvality a propojitelnosti elektrické infrastruktury s cílem umožnit přechod na obnovitelné zdroje energie; investice do technologií na výrobu obnovitelné energie, jako je účinná výroba a využívání zeleného vodíku; a investice do průzkumu nových ekologických zdrojů energie a metod skladování.

Více informací 

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending