Spojte se s námi

životní prostředí

Euro 7: Poslanci podporují nová pravidla pro snížení emisí znečišťujících látek 

SHARE:

Zveřejněno

on

Europoslanci jsou připraveni zahájit jednání s vládami EU o nových pravidlech pro snížení emisí ze silniční dopravy pro osobní automobily, dodávky, autobusy a nákladní automobily, Plenární zasedání, ENVI.

Minulý týden přijal Parlament svou vyjednávací pozici k přestavbě Pravidla EU pro schvalování typu a dozor nad trhem motorových vozidel (Euro 7) s 329 hlasy pro, 230 proti a 41 se zdrželo hlasování. Nové nařízení aktualizuje současné limity pro výfukové emise (jako jsou oxidy dusíku, pevné částice, oxid uhelnatý a čpavek) a zavede nová opatření ke snížení emisí z pneumatik a brzd a ke zvýšení životnosti baterie.

Poslanci souhlasí s úrovněmi navrhovanými Komisí pro emise znečišťujících látek pro osobní automobily a navrhují dodatečné rozdělení emisí do tří kategorií pro lehká užitková vozidla na základě jejich hmotnosti. Navrhují také přísnější limity výfukových emisí měřených v laboratoři a v reálných jízdních podmínkách pro autobusy a těžká nákladní vozidla. Parlament chce také sladit metodiky výpočtu a limity EU pro emise částic z brzd a míru otěru pneumatik s mezinárodními normami, které v současnosti připravuje Hospodářská komise OSN pro Evropu.

Více podrobností najdete v tomto nedávném tisková zpráva.

Zpravodaj Alexandr Vondra (ECR, CZ) řekl: „Úspěšně jsme dosáhli rovnováhy mezi environmentálními cíli a životními zájmy výrobců. Bylo by kontraproduktivní provádět environmentální politiky, které poškozují jak evropský průmysl, tak jeho občany. Prostřednictvím našeho kompromisu sloužíme zájmům všech zúčastněných stran a vyhýbáme se extrémním postojům.“

Další kroky

Parlament je nyní připraven zahájit s ním jednání Vlády EU o konečné podobě zákona,

Inzerát

Pozadí

Dne 10. listopadu 2022 Komise navržené přísnější normy pro emise látek znečišťujících ovzduší pro vozidla se spalovacím motorem, bez ohledu na použité palivo. Současné emisní limity platí pro osobní a dodávkové automobily (Euro 6) a na autobusy, nákladní automobily a jiná těžká nákladní vozidla (Euro VI). Jako novinka, návrh Euro 7 řeší jiné než výfukové emise (mikroplasty z pneumatik a částice z brzd) a zahrnuje požadavky týkající se životnosti baterie.

Přijetím této zprávy Parlament reaguje na očekávání občanů, že bude podporovat nákup elektrických vozidel splňujících standardy dobré životnosti baterií, urychlit zavádění digitální a elektrické infrastruktury a snížit energetickou závislost EU na zahraničních subjektech, jak je vyjádřeno v návrzích 4 odst. 3, 4 odst. 6, 18 odst. 2 a 31 odst. 3 závěrů zák. Konference o budoucnosti Evropy.

Více informací 

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending