Spojte se s námi

Politika

Evropský hospodářský a sociální výbor požaduje, aby byla zachována role místopředsedy pro prognostické otázky i v příštím období Evropské komise

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Portfolio předpovědí umožnilo Evropské komisi navázat užší vazby s organizacemi občanské společnosti, což usnadňuje přijímání jejich názorů a mění plánování budoucí politiky EU ve skutečný participativní nástroj.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je pevně přesvědčen, že post místopředsedy odpovědného za prognostické otázky by měl pokračovat i v nové Evropské komisi, která se ujme úřadu po evropských volbách v červnu 2024.

Na veřejném slyšení konaném v Bruselu dne 5. února 2024 k projednání nadcházejícího Stanovisko EHSV ke zprávě o strategickém výhledu 2023EHSV zdůraznil, že úloha komisaře pro prognózu se ukázala jako klíčová. To, že jedna osoba působí jako komisař pro prognostický dohled a místopředseda, umožnilo, aby se rozhodování a tvorba politik EU více zaměřovala na budoucnost ve snaze předvídat budoucnost, být na ni připraven a utvářet ji a dát organizacím občanské společnosti hlas v řízení od samého počátku.

"Žádáme o setrvání v této pozici, protože organizace občanské společnosti mají lepší pozici k tomu, aby identifikovaly, co funguje a co ne: mohou pomoci určit trendy a možná řešení v měnící se společnosti. Pouze tím, že je zapojí od samého začátku, bude možné přimět Evropany, aby se začlenili do politik EU,“ řekl Stefano Palmieri, navrhovatelka stanoviska.

Zvyšující se participativní předvídavost

Strategické předvídání využívá metodologie a specifické nástroje – ale spoléhá na aktéry, kteří pracují v terénu a jako jediní dokážou vycítit včasná varování, slabé signály a trendy, které si Brusel a hlavní města EU nevšimnou.

Jako institucionální zástupce organizací občanské společnosti má EHSV dobré předpoklady k tomu, aby tuto roli mezi institucemi EU sehrál. V souladu s tím v loňském roce vyzval Evropskou komisi, aby se více zaměřila na hospodářský a sociální dopad dvojího přechodu na Evropany, a poukázala na to, že nebudou fungovat a nebudou akceptovány, pokud nebudou doplněny a doprovázeny sociálními a ekonomickými opatřeními.

Inzerát

Výbor je potěšen, že Evropská komise naslouchala tomu, co říkala: letošní strategická prognostická zpráva se zabývá ekonomickou udržitelností a blahobytem lidí. Organizace občanské společnosti však nyní musí přispět svým vkladem, aby vytvořily smysluplné návrhy, které se skutečně zabývají sociálními a ekonomickými aspekty. 29. června 2024 je den D – tehdy EU přijme Strategickou agendu EU, která povede její politickou cestu na období 2024–2029.

„V době, kdy se chystáme rozhodnout o budoucnosti Evropy, čelíme výzvám a příležitostem, organizace občanské společnosti – a jejich prostřednictvím i občané – musí být schopni hrát klíčovou roli při stanovování nových priorit Unie pro nadcházející roky,“ zdůraznil Gonçalo Lobo Xavier, spoluzpravodaj pro stanovisko EHSV.

Cesta vpřed pro strategickou předvídavost

Jakou podobu by však měl mít strategický výhled v budoucnu?

Někteří řečníci se domnívají, že EU by měla využít získané zkušenosti, aniž by zapomínala zapojit organizace občanské společnosti do participativního přístupu. Rachel Wilkinsonová z Mezinárodního centra občanské společnosti se domnívá, že lokalizace, která znamená přesun moci zpět do místních komunit, je klíčovou hodnotou a mohla by usnadnit pluralitnější perspektivu a myšlení „out of the box“.

Dalším zásadním aspektem je inovace. Marco Perez, zastupující španělskou Radu mládeže, uvedl, že vzhledem k velkým výzvám, které před námi stojí, musí být EU dostatečně odvážná, aby přijala inovativní a dokonce radikální rozhodnutí, přičemž jako vodítko použila minulé zkušenosti, ale vyhnula se minulým modelům a umožnila mladým lidem účastnit se výstavby budoucnost Evropy.

V neposlední řadě je klíčové zkoušet nové nápady. Kathrine Angell-Hansen, z výzkumné rady Norska, zdůraznil, že je důležité zapojit společnost od samého počátku a využít její kulturní rozmanitost, otestovat nové nápady a zjistit, co skutečně funguje – to pomůže udržet lidi v zapojení.

EHSV nyní shromáždí všechny příspěvky k dnešnímu dni sluch. Závěry budou následně využity v připravovaném stanovisku EHSV, které má být přijato na plenárním zasedání ve dnech 24.–25. dubna 2024.

Tímto způsobem bude výbor schopen upozornit na názory organizací občanské společnosti a sdělit je vládám a dalším zúčastněným stranám.

Souvislosti – Strategická prognóza a zpráva Komise

Strategická prognóza si klade za cíl zkoumat, předvídat a utvářet budoucnost, aby pomohla budovat a využívat kolektivní inteligenci strukturovaným a systémovým způsobem k předvídání vývoje.

S cílem podpořit přechody k zelené, digitální a spravedlivější Evropě se Evropská komise rozhodla posílit svou kulturu připravenosti a předvídavou tvorbu politiky založenou na důkazech.

Za tímto účelem přijala Komise od roku 2020 výroční strategickou předpovědní zprávu (SFR), která informuje o jejích pracovních programech a víceletém plánování. Tento proces se provádí za použití participativního a meziodvětvového přístupu, v jehož čele stojí Komise ve spojení s členskými státy, Evropským systémem pro analýzu strategií a politik (ESPAS) a externími zúčastněnými stranami.

Zpráva za rok 2020 se zaměřila na odolnost, zpráva za rok 2021 o strategické autonomii a zpráva za rok 2022 o propojení digitálního a zeleného přechodu. V loňském roce, Zpráva o strategické prognóze pro rok 2023 předložit deset opatření, která mají „udržitelnost a blaho lidí zařadit do středu otevřené strategické autonomie Evropy“.

Mezi deset opatření patří zavedení nové evropské sociální smlouvy s obnovenou sociální politikou a zaměření na vysoce kvalitní sociální služby; prohlubování jednotného trhu s cílem prosadit odolnou ekonomiku s nulovou čistou sítí se zaměřením na otevřenou strategickou autonomii a hospodářskou bezpečnost; a posílení činnosti EU na celosvětové scéně s cílem posílit spolupráci s klíčovými partnery.

Foto François Genon on Unsplash

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending