Spojte se s námi

kultura

Kulturní zaměstnanost v EU vzrostla v roce 4.5 o 2022 %.

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

V roce 2022 kulturní sektor v EU zaměstnávala 7.7 milionu lidí, což představuje 3.8 % celkové zaměstnanosti. Ve srovnání s rokem 2021 zaznamenala nárůst o 4.5 % ze 7.4 milionu.

Podíl osob zaměstnaných v kulturním sektoru se zvýšil v 19 členských státech EU a klesl v ostatních 8. Nejvýraznější nárůsty byly zaznamenány na Kypru (+21.5 %), Lucembursku (+14.5 %), Irsku (+14.0 %), Švédsku (+11.9 %) a Nizozemsko (+10.5 %). Nejvýraznější poklesy přitom zaznamenaly Bulharsko (-7.7 %), Česko (-7.3 %), Chorvatsko (-6.3 %), Estonsko (-5.3 %) a Lotyšsko (-2.5 %).

Sloupcový graf: Roční míra změny kulturní zaměstnanosti, 2020–2022 (%)

Zdrojová datová sada: kult_emp_sex

V časovém rámci 2019–2022 zaznamenáváme různé vzorce ročních temp změn v průběhu let. Nejvýraznější nárůst roční míry změny zaměstnanosti v kultuře byl pozorován na Kypru, který se zvýšil z -5.7 % v letech 2019–2020 na +21.5 % v letech 2021–2022, v Lucembursku (-15.1 % až +14.5 %) a Irsku (- 3.0 % až +14.0 %). Nejvýraznější poklesy byly zaznamenány v Česku, které kleslo z +5.3 % v letech 2019–2020 na -7.3 % v letech 2021–2022, Chorvatsku (+6.3 % na -6.3 %) a Bulharsku (+4.1 % na -7.7 %).

Francie, Litva a Portugalsko byly jediné země EU s nárůstem zaměstnanosti v kulturním sektoru v letech 2019–2020 a 2021–2022. Na druhou stranu Estonsko je jedinou zemí EU, která v obou obdobích zaznamenala pokles.

Genderový rozdíl v kulturní zaměstnanosti dosáhne nejnižší úrovně v roce 2022

Od roku 2013 se počet žen v kulturním zaměstnání v celé Evropské unii zvyšuje, s výjimkou roku 2020. V roce 2022 zaznamenal kulturní sektor historicky nejmenší rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů s rozdílem pouhých 1.6 procentního bodu, což odpovídá 3.93 milionu mužů a V tomto sektoru bylo zaměstnáno 3.80 milionu žen (50.8 % a 49.2 %).

Inzerát
Spojnicový graf: Vývoj kulturní zaměstnanosti v EU podle pohlaví, 2012–2022 (v tisících)

Zdrojová datová sada: kult_emp_sex

Situace se mezi členskými státy EU poněkud lišila, přičemž ženy převyšovaly podíl mužů pracujících v kulturním sektoru ve 14 zemích. Vysoké rozdíly v podílech ve prospěch žen v kulturním zaměstnání byly zaznamenány v Lotyšsku (26.3 pb rozdíl mezi ženami a muži), Litvě (25.7 pb), na Kypru (17.1 pb), Bulharsku (13.6 pb) a Lucembursku (13.3 pb). ). 

Na druhé straně zeměmi s nejvyšším rozdílem v zaměstnanosti žen a mužů v kulturním sektoru byly Malta (rozdíl 21.6 pb mezi podílem mužů a žen), Španělsko (9.5 pb), Irsko a Itálie (kolem 8.5 pb).

Více informací

Metodické poznámky

  • Zaměstnání v kultuře zahrnuje povolání související s kulturou v sektoru kultury, např. baletní tanečník zaměstnaný v baletním souboru nebo novinář pracující pro deník, nekulturní povolání v kulturním sektoru, např. účetní pracující v nakladatelství a kultura - související práce mimo sektor kultury, např. designér, který pracuje v průmyslu motorových vozidel. 
  • Nová metodika od roku 2021 pro Průzkum pracovních sil EU
  • Francie a Španělsko: definice období 2021–2022 se liší (viz metodika šetření pracovních sil metadat). 
  • Německo: Přerušení časové řady v roce 2020


Pokud máte nějaké dotazy, navštivte prosím Kontakt stránky.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending