Spojte se s námi

Evropského parlamentu

Parlament posiluje pravidla pro integritu, transparentnost a odpovědnost 

SHARE:

Zveřejněno

on

Parlament revidoval svá vnitřní pravidla v reakci na obvinění z korupce na základě prezidentova 14bodového reformního plánu, Plenární schůze, AFCO.

Změny v parlamentu Pravidla procedury byly dnes na plenárním zasedání přijaty 505 hlasy pro, 93 proti a 52 se zdrželo hlasování.

Poslanci přijali posílený zákaz všech činností poslanců Evropského parlamentu, které by představovaly lobbování, povinnost poslanců předkládat prohlášení o připomínkách k nápadům nebo návrhům obdrženým od vnějších subjektů, která mají být připojena ke všem zprávám a stanoviskům, a přísnější tresty za porušení kodexu chování . Mezi další zavedené změny patří:

  • širší pravidla pro zveřejňování schůzí, aby se vztahovala na všechny poslance EP (nejen na ty, kteří zastávají oficiální funkce) a vztahovala se na schůzky se zástupci třetích zemí;
  • přísnější pravidla pro „otočné dveře“ zavádějící zákaz pro poslance Evropského parlamentu spolupracovat s bývalými poslanci Evropského parlamentu, kteří opustili Parlament v předchozích šesti měsících – doplňující zákaz těchto činností pro bývalé poslance Evropského parlamentu na stejnou dobu;
  • rozšířená definice střetu zájmů, lepší pravidla pro příslušná veřejná prohlášení a rozhodovací pravomoci příslušných orgánů o tom, zda by poslanci EP ve střetu zájmů měli zastávat konkrétní funkce;
  • nižší prahové hodnoty pro přiznání placených činností;
  • majetková přiznání na začátku a na konci každého funkčního období;
  • přísnější pravidla pro přijímání darů a prohlašování cestovních/pobytových nákladů hrazených třetími stranami, jakožto poslancem EP i zástupcem Parlamentu;
  • posílení role příslušného poradního výboru a jeho rozšíření na osm poslanců EP (z pěti); a
  • zvláštní pravidla pro regulaci činnosti neoficiálních seskupení europoslanců.

Revize jednacího řádu Parlamentu probíhaly souběžně s opatřeními přijatými předsednictvem Parlamentu dne části 14bodového plánu, které by již mohly být realizovány.

Další kroky

Tyto změny vstoupí v platnost dne 1. listopadu 2023, s výjimkou případů, kdy změny zmocňují předsednictvo a kvestor k přijímání prováděcích opatření, která budou platit okamžitě. Prohlášení o zájmech podaná před těmito změnami zůstane v platnosti do konce roku.

Více informací 

Inzerát

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending