Spojte se s námi

Horizon Europe

„Připojení Izraele k Horizontu Evropa povede k vysoce kvalitním pracovním místům, špičkovým technologiím a otevření nových izraelských podniků“

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Po roce vyjednávání Izrael a Evropská unie dokončily dohodu o přistoupení Izraele k programu EU Horizon Research & Development, největšímu programu svého druhu na světě s celkovým rozpočtem přibližně 95.5 miliardy EUR, píše Yossi Lempkowicz.  

Souběžně se schvalováním textu dohody v současné době probíhá proces vzájemného schvalování v Evropské komisi a v Izraeli, aby dohoda vstoupila v platnost v průběhu aktuálního pracovního roku. K podpisu smlouvy by mělo dojít v prosinci.

"Připojení Izraele k Horizon Europe povede k vysoce kvalitním pracovním místům, špičkovým technologiím a otevření nových izraelských podniků. Pokračujeme ve vedení Izraele k novým výšinám jak v podnikání, tak v technologických inovacích," prohlásil izraelský ministr zahraničí Yair Lapid.

Program Horizont bude probíhat po dobu sedmi let.

Inzerát

Lapid řekl, že jeho ministerstvo „bude pokračovat ve vytváření ekonomických a vědeckých příležitostí pro Izrael“.

Poznamenal, že vstup Izraele do Horizontu „je dalším krokem v naší politice vztahů, přibližuje nás nejen k Evropské unii jako celku, ale také ke každé z evropských zemí na bilaterální úrovni a vytváří spojení mezi odvětví vědy a techniky v Izraeli a jejich evropských protějšků“.

Dohoda staví Izrael jako ústředního hráče v jednom z nejdůležitějších výzkumných a vývojových programů na světě.

Inzerát

Izrael se jako přidružená země účastní evropských programů výzkumu a vývoje již 25 let.

Program podporuje mnoho vědeckých a ekonomických výhod jak pro Izrael, tak pro Evropu. Účast Izraele v programu významně přispěje k vědeckému a technologickému výzkumu a znalostním průmyslům, jakož i obchodu a ekonomice, podpoří izraelský průmysl a zároveň vytvoří příležitosti pro izraelské společnosti vstoupit na evropské trhy.

Přistoupení Izraele k programu má rovněž politický význam z hlediska vztahů mezi Izraelem a Evropskou unií.

Sdílet tento článek:

Horizon Europe

Klíčoví hráči se sejdou na 6. ročníku Raw Material Week

Zveřejněno

on

Až do pátku 19. listopadu Komise pořádá 6th ročník Týdne surovin, na kterém se shromáždí široká škála tvůrců politik z EU a jednotlivých států a klíčových hráčů z průmyslu, aby diskutovali o politikách a iniciativách v této oblasti. Konference se zaměří na nejnovější vývoj v oblasti surovin v EU, včetně příležitostí v rámci politik EU Recovery a Green Deal, spoluvytváření přechodové cesty, další analýza strategických závislostí a také práce na partnerství a obchodu se třetími zeměmi. 

Vrcholem týdne je 8th výroční konference na vysoké úrovni Evropského inovačního partnerství (EIP) o surovinách. Tato platforma zúčastněných stran si klade za cíl poskytovat Komisi, zemím EU a soukromým subjektům přehled na vysoké úrovni o inovativních přístupech k řešení problémů souvisejících se surovinami. Komisař Thierry Breton zahájí konferenci, po níž následuje uvítací projev poslankyně EP Hildegard Bentele a státního tajemníka na ministerstvu hospodářského rozvoje a technologií Slovinska Andreje Čuše. Později dopoledne pronese hlavní řeč také generální ředitel Společného výzkumného centra Komise Stephen Quest. Odpolední zasedání zahájí místopředseda Maroš Šefčovič. V rámci Týdne surovin Komise také spolupořádá několik doplňkových akcí. Ty se zaměří podrobněji na otázky související s kritickými surovinami, trendy v inovacích a dovednostmi pro suroviny, technologické úspěchy EU Horizon, partnerství mezi EU a Kanadou a řízení zdrojů UNECE. Více informací o akci a také otevřená registrace je k dispozici na webové stránky Týdne surovin.

Sdílet tento článek:

Pokračovat ve čtení

Arménie

Arménie se spojuje s Horizontem Evropa

Zveřejněno

on

Komise podepsala dohodu s Arménií o užší spolupráci ve výzkumu a inovacích. Pro období 2021-2027. Arménii byl udělen statut asociace Horizon Europe, evropský program výzkumu a inovací v hodnotě 95.5 miliard EUR. Výzkumníci, inovátoři a výzkumné subjekty usazené v zemi se nyní mohou zúčastnit za stejných podmínek jako subjekty z členských zemí EU. Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel řekla: „Vítám Arménii v našem programu Horizon Europe. Arménie neustále zvyšuje svou účast v předchozím programu Horizont 2020 a v posledních několika letech podporuje urychlení reforem arménského národního systému výzkumu a inovací. Arménie bude stavět na svých minulých úspěších v Horizon Europe.“

Asociace k Horizon Europe podporuje 'Globální přístup k výzkumu a inovacím' a znovu potvrzuje odhodlání Evropy dosáhnout úrovně globální otevřenosti potřebné k podpoře excelence, sdružování zdrojů pro rychlejší vědecký pokrok a rozvoji dynamických inovačních ekosystémů. Arménie byla od roku 2016 plně přidružena k Horizontu 2020, předchozímu programu EU pro výzkum a inovace (2014–2020), a četné úspěchy vyplynuly z této spolupráce v oblastech, jako je zdraví, dovednosti a inovační kapacita pro MSP a další. Další informace jsou k dispozici zde

Sdílet tento článek:

Pokračovat ve čtení

Horizon Europe

Island a Norsko jsou prvními zeměmi přidruženými k Horizon Europe

Zveřejněno

on

Island a Norsko se formálně přidružily k programu Horizon Europe, což umožňuje subjektům v těchto dvou zemích účastnit se evropského programu výzkumu a inovací v hodnotě 95.5 miliardy EUR za stejných podmínek jako subjekty z členských států EU. Smíšený výbor Evropského hospodářského prostoru, složený ze zástupců Islandu, Lichtenštejnska, Norska a EU, dnes přijal příslušné rozhodnutí pro Island a Norsko, které z něj činí prvního přidruženého k programu Horizont Evropa. Je to příležitost pokračovat a prohloubit spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a inovací se zaměřením na společné priority: dvojitou zelenou a digitální transformaci, veřejné zdraví a konkurenceschopnost Evropy v globálním prostředí. Společné úsilí se zaměří na řešení environmentálních problémů v Arktidě, vývoj technologií pro zachycování vodíku a uhlíku, podporu inovací založených na datech a další.

Výkonná viceprezidentka Europe Fit for the Digital Age Margrethe Vestager uvedla: „Otevřenost a spolupráce se zbytkem světa jsou klíčové v naší strategii vytváření kritického množství pro výzkum a inovace a urychlení a nalézání řešení naléhavých globálních výzev. Spojením sil s Islandem a Norskem budeme pokračovat v řadě akcí na podporu ekologických, digitálních a veřejných zdravotních agend. “ Mariya Gabriel, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, řekla: „Vřele vítám Island a Norsko na palubě programu Horizon Europe. Patřili mezi nejlépe fungující v rámci Horizontu 2020 a prokázali vedoucí postavení v oblasti inovací a vynikající výsledky v oblastech, jako je energetika, životní prostředí, bezpečnost potravin, zdraví a digitální technologie. Těším se na nové průlomy a úspěchy v příštích letech! “

Tato spolupráce zdůrazňuje význam Dohody o EHP, která umožňuje plnou účast států EHP na vnitřním trhu EU a poskytuje základ pro spolupráci v dalších oblastech, včetně výzkumu, technologického rozvoje, životního prostředí a kultury. Horizon Europe, program EU pro výzkum a inovace 2021–2027, je jedním z hlavních nástrojů provádění evropské strategie mezinárodní spolupráce: Globální přístup Evropy ke spolupráci ve výzkumu a inovacích. Program je otevřen výzkumným pracovníkům a inovátorům z celého světa, kteří jsou vyzváni, aby se při přípravě návrhů spojili s partnery EU. Pokračují jednání s mnoha dalšími zeměmi mimo EU, které projevily zájem o připojení k programu Horizon Europe, a další oznámení budou zveřejněna v nadcházejících týdnech. Další informace jsou k dispozici zde.

Inzerát

Sdílet tento článek:

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát

Trending