Spojte se s námi

Protikartelový

Antimonopolní politika: Komise provádí neohlášené kontroly v odvětví online doručování potravin

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise provádí neohlášené kontroly v prostorách společností působících v online objednávání a doručování potravin, potravin a dalšího spotřebního zboží ve dvou členských státech.

Komise se obává, že dotčené společnosti mohly porušit antimonopolní pravidla EU, která zakazují kartely a restriktivní obchodní praktiky (Článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie).

Dnešní inspekce se provádějí v rámci šetření, pro které Komise provedla inspekce 2022. Úředníci Komise byli doprovázeni svými protějšky z příslušných vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž.

Rozsah šetření, původně včetně údajného rozdělení trhu, byl nyní rozšířen tak, aby zahrnoval další jednání ve formě údajných dohod o zákazu pytlování a výměn obchodně citlivých informací.

Neohlášené kontroly jsou předběžným krokem k vyšetřování podezřelých protisoutěžních praktik. Skutečnost, že Komise takové kontroly provádí, neznamená, že se společnosti dopustily protisoutěžního chování, ani nepředjímá výsledek samotného šetření.

Pro dokončení šetření protisoutěžního jednání neexistuje žádná zákonná lhůta. Jejich trvání závisí na řadě faktorů, včetně složitosti každého případu, rozsahu, v jakém dotčené podniky spolupracují s Komisí, a výkonu práv na obhajobu.

V rámci programu shovívavosti Komise může být společnostem, které byly zapojeny do tajného kartelu, udělena imunita vůči pokutám nebo výrazné snížení pokut výměnou za to, že ohlásí jednání a budou s Komisí spolupracovat během jejího vyšetřování. Jednotlivci a společnosti mohou nahlásit kartelové nebo jiné protisoutěžní chování anonymně prostřednictvím nástroje Komise pro oznamování. Další informace o komisi program shovívavosti  a  whistle-blower nástroj je k dispozici na GŘ pro hospodářskou soutěž webových stránkách .

Inzerát

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending