Spojte se s námi

Strategie letectví pro Evropu

Letectví: EU a ASEAN uzavírají první dohodu o letecké dopravě typu block-to-block na světě

Zveřejněno

on

Evropská unie a Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) uzavřely jednání o komplexní dohodě ASEAN-EU o letecké dopravě (AE CATA). Jedná se o první dohodu o letecké dopravě typu „block-to-block“ na světě, která posílí konektivitu a ekonomický rozvoj mezi 37 členskými státy ASEAN a EU. Podle této dohody budou letecké společnosti EU moci létat až 14 týdenní osobní dopravou a libovolným počtem nákladních služeb, a to jak v rámci jakékoli země ASEAN, tak i naopak. 

Komisařka pro dopravu Adina Văleanová uvedla: „Uzavření této vůbec první dohody o letecké dopravě typu„ block-to-block “představuje důležitý milník ve vnější politice EU v oblasti letectví. Poskytuje základní záruky spravedlivé hospodářské soutěže pro naše evropské letecké společnosti a průmysl a zároveň posiluje vzájemné vyhlídky na obchod a investice na některých z nejdynamičtějších světových trhů. Důležité je, že tato nová dohoda nám také poskytuje pevnou platformu pro další prosazování vysokých standardů v oblasti bezpečnosti, zabezpečení, uspořádání letového provozu, životního prostředí a sociálních věcí. Jsem vděčný za konstruktivní přístup všech zúčastněných stran, který umožnil tento historický obchod. “ 

Dohoda pomůže obnovit leteckou konektivitu mezi zeměmi ASEAN a Evropou, která se kvůli pandemii COVID-19 prudce snížila, a otevře nové příležitosti pro růst v leteckém průmyslu v obou regionech. Obě strany vyjádřily záměr udržovat pravidelné diskuse a úzkou koordinaci, aby se minimalizovalo narušení leteckých služeb způsobené pandemií. ASEAN a EU nyní předloží AE CATA k legálnímu čištění v rámci přípravy na podpis později. Bylo zveřejněno společné prohlášení o uzavření komplexní dohody ASEAN-EU o letecké dopravě (AE CATA) zde

Strategie letectví pro Evropu

Komise schvaluje irský režim podpory ve výši 26 milionů EUR na náhradu provozovatelům letišť v souvislosti s vypuknutím koronaviru

Zveřejněno

on

Evropská komise schválila podle pravidel EU o státní podpoře irský režim podpory ve výši 26 milionů EUR na náhradu provozovatelům letišť za ztráty způsobené vypuknutím koronaviru a cestovní omezení uložená Irskem za účelem omezení šíření koronaviru. Podpora sestává ze tří opatření: i) opatření k náhradě škody; ii) opatření podpory na podporu provozovatelů letišť až do maximální výše 1.8 milionu EUR na příjemce; a iii) opatření podpory na podporu nekrytých fixních nákladů těchto společností.

Podpora bude mít formu přímých grantů. V případě podpory nekrytých fixních nákladů lze podporu poskytnout také ve formě záruk a půjček. Opatření pro náhradu škody bude otevřeno provozovatelům irských letišť, kteří v roce 1 odbavili více než 2019 milion cestujících. Podle tohoto opatření lze těmto provozovatelům kompenzovat čisté ztráty utrpěné v období od 1. dubna do 30. června 2020 v důsledku omezující opatření prováděná irskými orgány za účelem omezení šíření koronaviru.

Komise posoudila první opatření podle článku 107 (2) (b) Smlouvy o fungování Evropské unie a zjistil, že poskytne náhradu škody, která přímo souvisí s vypuknutím koronaviru. Rovněž shledal, že opatření je přiměřené, jelikož náhrada nepřesahuje to, co je nezbytné pro náhradu škody. Pokud jde o další dvě opatření, Komise zjistila, že jsou v souladu s podmínkami stanovenými ve státní podpoře Dočasný rámec. Zejména podpora (i) bude poskytnuta nejpozději do 31. prosince 2021 a (ii) nepřekročí 1.8 milionu EUR na příjemce v rámci druhého opatření a nepřesáhne 10 milionů EUR na příjemce v rámci třetího opatření.

Komise dospěla k závěru, že obě opatření jsou nezbytná, vhodná a přiměřená k nápravě vážného narušení ekonomiky členského státu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. B) SFEU a podmínkami stanovenými v dočasném rámci. Na tomto základě Komise schválila tři opatření podle pravidel EU o státní podpoře. Další informace o dočasném rámci a dalších opatřeních přijatých Komisí k řešení hospodářských dopadů pandemie koronavirů lze nalézt jie. Verze rozhodnutí, která nemá důvěrný charakter, bude k dispozici pod číslem případu SA.59709 v EU registru státních podpor o Komisi soutěž webových stránkách, jakmile budou vyřešeny všechny problémy týkající se důvěrnosti.

Pokračovat ve čtení

Strategie letectví pro Evropu

Letectví: Návrh Komise týkající se letištních časů nabízí odvětví tolik potřebnou úlevu

Zveřejněno

on

Evropská komise přijala nový návrh na přidělování letištních časů, který poskytuje zúčastněným stranám v oblasti letectví tolik potřebnou úlevu od požadavků na využívání letištních časů pro letovou sezónu 2021. I když letecké společnosti obvykle musí použít 80% letištních časů, které jim byly přiděleny, k zajištění jejich úplného portfolia letištních časů pro následující období letů, návrh snižuje tuto hranici na 40%. Rovněž zavádí řadu podmínek zaměřených na zajištění efektivního využívání kapacity letiště bez narušení hospodářské soutěže během období obnovy COVID-19.

Komisařka pro dopravu Adina Văleanová uvedla: „Dnešním návrhem se snažíme dosáhnout rovnováhy mezi potřebou poskytnout úlevu leteckým společnostem, které i nadále trpí výrazným poklesem letecké dopravy v důsledku pokračující pandemie a nutností udržovat konkurenci na trhu , zajistit efektivní provoz letišť a vyhnout se letům duchů. Navrhovaná pravidla poskytují jistotu pro letní sezónu 2021 a zajišťují, aby Komise mohla upravit další nezbytné výjimky z provozních intervalů podle jasných podmínek, aby bylo zajištěno zachování této rovnováhy. “

Při pohledu na předpovědi provozu na léto 2021 lze rozumně očekávat, že úroveň provozu bude minimálně 50% úrovní roku 2019. Prahová hodnota 40% proto zaručí určitou úroveň služeb, přičemž leteckým společnostem bude i nadále umožňovat využívání jejich letištních časů. Návrh na přidělování letištních časů byl předán ke schválení Evropskému parlamentu a Radě.

Pokračovat ve čtení

Strategie letectví pro Evropu

Případ subvencování Boeingu: Světová obchodní organizace potvrzuje právo EU na odvetu proti 4 miliardám amerických dolarů z dovozu

Zveřejněno

on

Světová obchodní organizace (WTO) umožnila EU zvýšit cla na dovoz z USA v hodnotě až 4 miliard USD, což je protiopatření proti nelegálním subvencím americkému výrobci letadel Boeing. Toto rozhodnutí vychází z dřívějších zjištění WTO, které uznávaly americké dotace Boeingu jako protiprávní podle zákona WTO.

Ekonomika, která pracuje pro lidi Výkonný viceprezident a komisař pro obchod Valdis Dombrovskis (obrázku) uvedl: „Toto dlouho očekávané rozhodnutí umožňuje Evropské unii uvalit cla na americké výrobky vstupující do Evropy. Mnohem raději bych to neudělal - další povinnosti nejsou v hospodářském zájmu žádné ze stran, zvláště když se snažíme zotavit z recese COVID-19. Jednal jsem se svým americkým protějškem, velvyslancem Lighthizerem, a doufám, že USA nyní sníží cla uvalená na vývoz z EU v loňském roce. To by vytvořilo pozitivní hybnou sílu jak z ekonomického, tak z politického hlediska a pomohlo by nám to najít společnou řeč v dalších klíčových oblastech. EU bude i nadále usilovně usilovat o dosažení tohoto výsledku. Pokud se tak nestane, budeme nuceni uplatnit svá práva a zavést podobné tarify. I když jsme na tuto možnost plně připraveni, uděláme to neochotně. “

V říjnu loňského roku, po podobném rozhodnutí WTO v paralelním případě dotací Airbusu, USA uložily odvetná cla, která ovlivňují vývoz EU v hodnotě 7.5 miliardy USD. Tato cla zůstávají v platnosti i dnes, a to navzdory rozhodným krokům Francie a Španělska v červenci letošního roku, které následovaly Německo a Spojené království při zajištění toho, aby plně vyhovovaly dřívějšímu rozhodnutí WTO o dotacích pro Airbus.

Za současné ekonomické situace je ve společném zájmu EU a USA zrušit škodlivá cla, která zbytečně zatěžují naše průmyslová a zemědělská odvětví.

EU předložila konkrétní návrhy k dosažení vyjednaných výsledků dlouhodobých transatlantických sporů o civilní letadla, nejdelších v historii WTO. Zůstává otevřená spolupráce s USA na dohodě o spravedlivém a vyváženém řešení, jakož i na budoucích disciplínách pro dotace v sektoru civilních letadel.

Při jednáních s USA podniká Evropská komise také vhodná opatření a zapojuje členské státy EU, aby mohla využít svých odvetných práv v případě, že nebude existovat vyhlídka na dosažení oboustranně výhodného řešení sporu. Toto pohotovostní plánování zahrnuje dokončení seznamu produktů, na které by se vztahovaly další tarify EU.

Pozadí

V březnu 2019 odvolací orgán, nejvyšší instance WTO, potvrdil, že USA nepřijaly vhodná opatření k dodržení pravidel WTO týkajících se dotací, a to navzdory předchozím rozhodnutím. Místo toho pokračovala v nelegální podpoře svého výrobce letadel Boeing na úkor Airbusu, evropského leteckého průmyslu a jeho mnoha pracovníků. Ve svém rozhodnutí odvolací orgán:

  • Potvrzeno, že daňový program státu Washington je i nadále ústřední součástí S. protiprávního subvencování Boeingu;
  • zjistil, že řada probíhajících nástrojů, včetně určitých smluv o veřejných zakázkách NASA a Ministerstva obrany USA, představuje subvence, které mohou Airbusu způsobit ekonomickou újmu;
  • potvrdila, že Boeing nadále těží z nelegální americké daňové úlevy, která podporuje vývoz (Foreign Sales Corporation a Extrateritororial Income Exclusion).

Rozhodnutí potvrzující právo EU na odvetu vychází přímo z předchozího rozhodnutí.

V paralelním případě týkajícím se Airbusu umožnila WTO v říjnu 2019 USA přijmout protiopatření proti evropským vývozům v hodnotě až 7.5 miliardy USD. Toto ocenění bylo založeno na rozhodnutí odvolacího orgánu z roku 2018, v němž bylo zjištěno, že EU a její členské státy nebyly plně v souladu s předchozími rozhodnutími WTO, pokud jde o návratné spouštěcí investice pro programy A350 a A380. USA zavedly tato dodatečná cla dne 18. října 2019. Dotčené členské státy EU mezitím přijaly všechna nezbytná opatření k zajištění úplného souladu.

Více informací

Rozhodnutí odvolacího orgánu WTO o amerických dotacích pro Boeing

Veřejná konzultace o předběžném seznamu produktů v případě Boeingu

Předběžný seznam produktů

Historie případu Boeingu

Historie případu Airbus

 

Pokračovat ve čtení
Inzerát

Twitter

Facebook

Inzerát

Trending