Spojte se s námi

Ekonomika

EU a USA dosáhly průlomové dohody o clech na ocel a hliník z Trumpovy éry

SHARE:

Zveřejněno

on

EU a USA se dohodly na zahájení diskusí o globálním ujednání o udržitelné oceli a hliníku (31. října) a pozastavení obchodních sporů s ocelí a hliníkem na okraj summitu G20 v Římě. Oba lídři vzdali hold tvrdé práci svých obchodních zástupců, Katherine Tai a evropského výkonného viceprezidenta Valdise Dombrovskise. 

Americký prezident Joe Biden uvedl, že dohoda představuje nový milník v transatlantických vztazích a v úsilí EU-USA dosáhnout dekarbonizace globálního ocelářského a hliníkového průmyslu v boji proti změně klimatu. Oba prezidenti se také dohodli na pozastavení dvoustranných sporů Světové obchodní organizace o oceli a hliníku. 

Vztahy mezi EU a USA byly těžce zkoušeny kvůli dohodě o ponorce AUKUS a strmému odchodu amerických sil z Afghánistánu, takže EU hledala řešení a byla naštvaná nedostatkem ohleduplnosti nové americké administrativy. Spolu s Radou pro obchod a technologii EU-USA a pozastavením cel ve sporech mezi Boeingem a Airbusem se vztahy zdají být opět na správné cestě

.

Inzerát

Výroba oceli a hliníku je celosvětově jedním z největších zdrojů uhlíkových emisí. EU navrhla mechanismus úpravy uhlíkových hranic pro dovoz výrobků s vysokým obsahem CO2, mechanismus se bude vztahovat na ty země, které nepřijmou opatření ke snížení uhlíkové stopy tohoto odvětví. Lídři se také shodují na řešení nadměrné kapacity v sektorech. 

Prezidentka von der Leyenová řekla: „Odstranění dalšího zdroje napětí v transatlantickém obchodním partnerství pomůže průmyslu na obou stranách. Toto je důležitý milník pro naši obnovenou, perspektivní agendu s USA.“

Prezident Biden popsal dohodu jako významný průlom, který by řešil změnu klimatu a zároveň chránil americká pracovní místa a americký průmysl: „Spojené státy a Evropská unie společně zahajují novou éru transatlantické spolupráce, která bude přínosem pro všechny naši lidé, jak nyní, tak věřím v nadcházející roky. Je to důkaz síly našeho silného partnerství a toho, čeho mohou Spojené státy dosáhnout, když budou spolupracovat s našimi přáteli.“

Inzerát

Sdílet tento článek:

Ekonomika

Ochrana finančního systému EU před kybernetickými útoky a narušením informačních a komunikačních technologií

Zveřejněno

on

Poslanci Hospodářského měnového výboru odhlasovali (1. prosince) nová pravidla zaměřená na posílení odolnosti systémů ICT v sektoru finančních služeb, konkrétně požadavky na odhalování, zadržování, ochranu a nápravu informačních a komunikačních problémů s ICT. Nové požadavky by byly doprovázeny podáváním zpráv a testováním digitálních schopností.

„Evropská unie je o krok blíže k tomu, aby měla komplexní a dobře koordinovaný soubor pravidel pro řešení rizik ICT a budování kybernetické odolnosti všech subjektů,“ řekl Billy Kelleher (Renew, IE), odpovědný za nařízení.

Pravidla by se vztahovala na finanční subjekty regulované na úrovni EU, jako jsou banky, poskytovatelé plateb, poskytovatelé elektronických peněz, investiční firmy, poskytovatelé služeb kryptoaktiv a poskytovatelé služeb IKT jako třetí strany.

Připravenost na rizika a podávání zpráv

Inzerát

Rámec řízení rizik ICT by měl zohledňovat významné rozdíly mezi finančními subjekty, pokud jde o velikost, povahu, složitost a rizikový profil. Poslanci chtějí, aby podniky efektivně reagovaly a rychle se zotavily a zároveň zajistily provozní kontinuitu.

Aby bylo dosaženo spolehlivého režimu hlášení incidentů souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi pro finanční subjekty s menší administrativní zátěží a bez překrývání hlášení, poslanci EP souhlasili s tím, že by měly podávat hlášení svým příslušným orgánům centralizovaným a harmonizovaným způsobem. Měla by být prozkoumána možnost zřízení jediného centra EU pro závažné incidenty související s IKT.

Dohled nad riziky ICT třetích stran

Inzerát

Dohled by se měl rozšířit na poskytovatele ICT služeb. Poslanci uznali jejich zásadní přínos pro fungování finančního sektoru, a proto vyzvali, aby na ně na úrovni EU řádně dohlížel společný kontrolní orgán. Výbor také požaduje, aby jeden z evropských orgánů dohledu přímo dohlížel na poskytovatele kritických ICT služeb třetích stran. Kromě toho by poskytovatelé kritických služeb IKT jako třetí strany usazení ve třetích zemích museli mít sídlo v EU, aby mohli uzavírat smluvní ujednání s finančními subjekty.

A konečně, poslanci chtějí zlepšit výměnu informací a spolupráci mezi ESA, vnitrostátními příslušnými orgány, Skupinou pro spolupráci v oblasti sítí a informačních systémů (NIS), národními týmy pro reakci na incidenty v počítačové bezpečnosti (CSIRT) a také vedoucím dozorem a společným dozorčím orgánem. . To má zajistit, aby strategie kybernetické bezpečnosti přijaté členskými státy byly konzistentní, aby si finanční dohled uvědomili kybernetické incidenty a umožnil se proces učení napříč sektory.

Sdílet tento článek:

Pokračovat ve čtení

Ekonomika

Rada souhlasí s vyjednávacím mandátem k vyčištění převodů kryptoaktiv

Zveřejněno

on

Velvyslanci EU se (1. prosince) dohodli na mandátu k jednání s Evropským parlamentem o návrhu na aktualizaci stávajících pravidel pro informace doprovázející převody finančních prostředků. Cílem aktualizace je rozšířit rozsah pravidel na určitá kryptoaktiva.

„Dnešní dohoda je důležitým krokem k odstranění mezer v našich finančních systémech, které zločinci zlovolně využívají k praní nezákonných zisků nebo financování teroristických aktivit,“ Andrej Šircelj, slovinský ministr financí. "Kryptoaktivům stále více hrozí, že budou zneužity k praní špinavých peněz a kriminálním účelům, a jsem rád, že Rada mohla v tomto naléhavém návrhu rychle pokročit."

Cílem návrhu je zavést povinnost pro poskytovatele služeb kryptoaktiv shromažďovat a zpřístupňovat úplné informace o odesílateli a příjemci převodů virtuálních nebo kryptoaktiv, které provozují. To je to, co poskytovatelé platebních služeb v současné době dělají pro bankovní převody. Díky sledovatelnosti převodů kryptoaktiv bude snazší identifikovat a blokovat podezřelé transakce.

Rada chce zahrnout převody kryptoaktiv mezi poskytovateli služeb kryptoaktiv a nehostované peněženky, chce úplný soubor informací o původci pro převod kryptoaktiv, bez ohledu na výši transakce. Vzhledem k naléhavé potřebě zajistit sledovatelnost převodů kryptoaktiv se Rada ve svém postoji zaměřuje na synchronizaci uplatňování návrhu o převodu finančních prostředků a trhu v oblasti regulace kryptoaktiv (MiCA).

Inzerát

Tento návrh je součástí balíčku legislativních návrhů na posílení pravidel EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT), které Komise předložila dne 20. července 2021.

Sdílet tento článek:

Pokračovat ve čtení

Zemědělství

„Dai the Dairy“ vyhrává velšské farmářské ocenění

Zveřejněno

on

Dobře známý pěstitel mléka z Pembrokeshire, Dai Miles (na snímku), který hospodaří kousek od Haverfordwest ve Walesu, byl vybrán jako vítěz ceny Farmers' Union of Wales (FUW) za rok 2021 pro osobu, která významně přispěla k velšskému mlékárenskému průmyslu.

Cena oceňuje jednotlivce, který významně přispěl a stal se nedílnou součástí mlékárenského průmyslu ve Walesu. Porotci byli ohromeni příspěvky, které Miles učinil a nadále dělá pro mlékárenský průmysl.

Při předávání ceny na Royal Welsh Winter Fair v pondělí 29. listopadu prezident FUW Glyn Roberts řekl: „Dai Miles může být popsán pouze jako stálice našeho mléčného průmyslu. Jeho vášeň, odhodlání a nadšení pro všechno mlékárenské výrobky jsou inspirující. 

„Nejenže odvádí vynikající práci jako chovatel dojnic, stará se o dobytek, půdu a vyrábí udržitelné výživné potraviny, ale také se zasloužil o zajištění dlouhodobého trhu s biomlékem z Walesu tím, že podporoval potřeby ekologického zpracování ve Walesu. Ocenění nemohlo dostat hodnotnějšího vítěze.“

Inzerát

Dai Miles vyrostl ve Felin Fach poblíž Lampeter a navštěvoval školu Aberaeron Comprehensive. Dai, který nepocházel z farmářské rodiny, začal svou farmářskou kariéru navštěvováním Welsh Agricultural College v Aberystwyth, kde získal národní diplom v zemědělství a dokončil sendvičový rok na Godor Nantgaredig.

Po vysoké škole strávil pět let jako pastevec 160 krav ve Waun Fawr, Glynarthen, Llandysul a poté dalších pět let v IGER Trawscoed, kde pracoval jako pomocný pastevec mezi dvěma stády dojnic, Lodge Farm a ekologickým stádem v Ty Gwyn. odvážný krok vzít si nájem na vlastní pěst.

Dai, který je viceprezidentem FUW pro jižní Wales, je také bývalým předsedou Výboru pro mléko a mléčné výrobky FUW, bývalým předsedou okresu FUW v Pembrokeshire a místopředsedou Výboru nájemníků FUW. 

Inzerát

Kromě toho se Dai zúčastnil programu Farming Connect's Agri-Academy Rural Leadership Program, který mu pomohl dále rozvíjet jeho komunikační dovednosti, aby mohl efektivněji plnit své role mimo farmu.

Kromě provozování vlastní ekologické mléčné farmy se Dai Miles v roce 2000 stal jedním ze čtyř zakládajících ředitelů a prvním předsedou Calon Wen Organic Milk Co-operative. Družstvo, které vlastní 25 farmářských rodin, pomáhá zajistit dlouhodobý trh pro organické mléko z Walesu tím, že podporuje potřeby ekologického zpracování ve Walesu. 

V roce 2013 se stal generálním ředitelem podniku a začal rozvíjet značku na specializovaném trhu s bio mlékem. Společnost nyní dodává svou vlastní značku mléka, másla, sýrů a mraženého jogurtu hlavním maloobchodníkům ve Walesu a Spojeném království a také celé řadě dalších maloobchodních prodejen.

Ústředním bodem úspěchu Dai je vášnivé přesvědčení, že ziskový zemědělský průmysl je klíčem k zachování venkova a venkovské kultury Walesu pro budoucí generace.

Sdílet tento článek:

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát

Trending