Spojte se s námi

Zaměstnání

Politická dohoda o ochraně pracovníků před nebezpečnými látkami

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Vyjednavači Parlamentu a Rady neformálně schválili revizi pravidel na ochranu pracovníků před karcinogenními a jinými nebezpečnými látkami, EMPL.

Během jednání poslanci zajistili zahrnutí látek toxických pro reprodukci do čtvrté revize směrnice o karcinogenech a mutagenech při práci (CMD4). Tyto látky mají nepříznivé účinky na reprodukci a mohou způsobit poruchu plodnosti nebo neplodnost. Pro 11 z těchto látek bude v příloze směrnice zavedena závazná pracovní limitní hodnota. V důsledku toho bude směrnice přejmenována na směrnici o karcinogenech, mutagenech a látkách toxických pro reprodukci (CMRD).

Lepší ochrana zdravotnických pracovníků

Poslanci také stanovili, že pracovníci, kteří nakládají s nebezpečnými léčivými přípravky (HMP), budou dostatečně a náležitě proškoleni s cílem lépe chránit pracovníky ve zdravotnictví. HMP jsou léky s protinádorovou aktivitou, které obsahují chemické látky vzbuzující velmi velké obavy, které inhibují buněčný růst a množení. Komise po konzultaci se zúčastněnými stranami připraví pokyny Unie a standardy praxe pro přípravu, podávání a likvidaci nebezpečných léčivých přípravků na pracovišti.

Inzerát

Nové látky a nižší úrovně expozice

Pro sloučeniny akrylonitrilu a niklu jsou stanoveny expoziční limity na pracovišti, tj. maximální množství škodlivých látek (obvykle vyjádřené v miligramech na metr krychlový vzduchu), kterému mohou být pracovníci vystaveni. Maximální limit je revidován směrem dolů pro benzen.

Parlament navíc trval na tom, že Komise předloží akční plán k dosažení limitních hodnot expozice na pracovišti pro nejméně 25 látek nebo skupin látek do konce roku 2022.

Inzerát

„Je to obrovský úspěch nejen pro spoluzákonodárce, ale především pro lidi v terénu, jejichž zdraví se snažíme chránit. Je dlouhodobým požadavkem Parlamentu zahrnout látky toxické pro reprodukci do oblasti působnosti směrnice CMD a zajistit, aby pracovníci, zejména ve zdravotnictví, byli při manipulaci s HMP co nejvíce chráněni. Konečně se nám to podařilo proměnit ve skutečnost. Díky revidované legislativě se každý rok zabrání tisícům případů nepříznivých zdravotních následků a úmrtí,“ uvedl Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew, SK), předseda výboru EMPL po ukončení jednání.

Další kroky

Neformální dohoda bude nyní muset být formálně schválena Parlamentem a Radou, aby mohla vstoupit v platnost. Výbor pro zaměstnanost bude o dohodě nejdříve hlasovat.

Další informace 

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát
Inzerát

Trending