Spojte se s námi

životní prostředí

Obchod s elektrickými a hybridními vozy v roce 2022 nadále poroste

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

V letech 2017 až 2022 se obchod s elektrickými a hybridními vozy v EU zaznamenala ohromující nárůst. V roce 2022 42 % z celkového počtu aut dovezený byly elektrické nebo hybridní, což naznačuje nárůst o 35 procentní body (p. b.) oproti roku 2017. Změna v vývoz byl také jasný s nárůstem o 24 pb v roce 2022 (26 % z celkového počtu vyvezených aut) oproti roku 2017 (2 % z celkového počtu).

Hybridní automobily bez plug-in se v roce 6 zvýšily z 0.4 % celkového dovozu automobilů a 2017 % vývozu automobilů na 21 %, respektive 13 %. Plně elektrické automobily představovaly 2022 % (+15 pb ve srovnání s rokem 14) dovoz aut a 2017 % vývozu (+9 pb) v roce 8, plug-in hybridní vozy představovaly 2022 % (+7 pb) dovozu aut a 6 % vývozu (+4 pb). 

Pokud jde o hodnotu, EU v roce 2022 vydala celkem 37.0 miliardy EUR na dovoz z mimo EU zemí na hybridní a elektrická auta, což je nárůst o 27 % ve srovnání s rokem 2021 (29.1 miliardy EUR). Dovoz vozů s hybridním pohonem bez plug-in měl hodnotu 16.0 miliard eur, následovaly plně elektrické vozy (12.6 miliardy) a plug-in hybridní vozy (8.4 miliardy eur). 

Vývoz stejných výrobků do zemí mimo EU dosáhl celkové hodnoty 59.1 miliardy EUR, což je +41 % ve srovnání s rokem 2021 (42.0 miliardy EUR). Vývoz vozů s hybridním pohonem bez plug-in dosáhl celkem 28.5 miliardy eur, zatímco vývoz plně elektrických vozů dosáhl 22.4 miliardy eur a vozů s plug-in hybridním pohonem 8.1 miliardy eur. 

Sloupcový graf: Dovoz a vývoz hybridních a elektrických automobilů v EU, 2017 a 2022, podíl na celkovém počtu automobilů dovezených a vyvezených z EU

Zdrojová datová sada: DS-059322 

Hlavní partner pro hybridní vozy bez plug-in

Hybridní vozy bez plug-in byly největší obchodovanou kategorií mezi hybridními a elektrickými vozy. Prvními 3 zeměmi mimo EU, ze kterých EU dovážela vozy s hybridním pohonem bez plug-in, bylo Spojené království s 3.4 miliardami EUR (což odpovídá 21 % celkového dovozu vozů s hybridním pohonem bez plug-in), následované Japonskem ( 2.8 miliardy eur) s procentuálním podílem 18 % a Türkiye (2.5 miliardy eur) s 15 % podílem.

Inzerát

Mezi 3 hlavní země mimo EU, pokud jde o vývoz, byly Spojené státy (8.7 miliardy EUR) s procentuálním podílem 30 %, následované Spojeným královstvím (4.5 miliardy EUR) s 16 % a Norskem (4.3 miliardy EUR) s 15 %. %. 

Infografika: Obchod mimo EU s hybridními vozy bez plug-in, % hodnoty, 2022

Zdrojová datová sada: DS-059322

Více informací

Metodické poznámky

 
Pokud máte nějaké dotazy, navštivte prosím Kontakt stránky. 

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending