Spojte se s námi

životní prostředí

Komise zahajuje konzultace o akčním plánu pro nulové znečištění

Zveřejněno

on

Komise zahájila otevřená veřejná konzultace o akčním plánu EU „Směrem k cíli nulového znečištění ovzduší, vody a půdy - budování zdravější planety pro zdravější lidi“. Klíčový pilíř Evropská zelená dohodaAmbice nulového znečištění bude stavět na iniciativách v oblasti energetiky, průmyslu, mobility, zemědělství, biologické rozmanitosti a klimatu.

Komisařka pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius uvedla: „Znečištění životního prostředí nejen negativně ovlivňuje naše zdraví, zejména občanů z nejzranitelnějších skupin, ale je také jednou z hlavních hnacích sil ztráty biologické rozmanitosti. Je tedy zřejmé, že je naléhavé jednat. Akčním plánem nulového znečištění chceme vytvořit zdravé životní prostředí pro Evropany, přispět k odolnému oživení a podpořit přechod k čisté, oběhové a klimaticky neutrální ekonomice. “

Konzultace navazuje na nedávné zveřejnění silniční mapa který nastiňuje plány EU na dosažení nulového znečištění lepší prevencí, nápravou, monitorováním a podáváním zpráv o znečištění a pomáhá začlenit ambice do všech politik a investičních nástrojů. Akční plán pro nulové znečištění bude dalším důležitým krokem při realizaci ambice v oblasti nulového znečištění po nedávném zveřejnění Strategie pro udržitelnost chemických látek. Konzultace o akčním plánu pro nulové znečištění je otevřená zpětné vazbě do 10. února 2021. Zpětná vazba bude zohledněna pro další rozvoj a doladění iniciativy. Více informací je k dispozici zde.

životní prostředí

Komisař Sinkevičius ve Švédsku k diskusi o lesích a biologické rozmanitosti

Zveřejněno

on

Komisař Sinkevičius je dnes (14. června) na návštěvě ve Švédsku, aby s ministry, členy švédského parlamentu, zástupci nevládních organizací a akademické obce a dalšími aktéry projednal nadcházející strategii EU v oblasti lesnictví a návrhy týkající se odlesňování a degradace lesů v EU. Strategie pro lesy, jak byla oznámena v EU Strategie pro biologickou rozmanitost do roku 2030, pokryje celý lesní cyklus a bude podporovat multifunkční využívání lesů s cílem zajistit zdravé a odolné lesy, které významně přispívají k cílům v oblasti biologické rozmanitosti a klimatu, omezují a reagují na přírodní katastrofy a zajišťují živobytí. Klíčový výstup pod Evropská zelená dohodaStrategie pro biologickou rozmanitost se rovněž zavázala, že do roku 3 vysadí 2030 miliardy stromů. Komise si klade za cíl zajistit letos během celosvětového setkání COP 15 o biologické rozmanitosti mezinárodní dohodu o řešení přírodní krize podobnou Pařížské dohodě o klimatu.

Pokračovat ve čtení

životní prostředí

Copernicus: První automatizovaná měření pylu umožňují předpovědi křížové kontroly v několika evropských zemích téměř v reálném čase

Zveřejněno

on

Partnerství mezi službou pro sledování atmosféry Copernicus a evropskou sítí Aeroallergen učinilo první krok při ověřování předpovědí pylu téměř v reálném čase prostřednictvím automatizovaného pylového programu EUMETNET „Autopollen“.

Společnost Služba sledování atmosféry Copernicus (CAMS) oznámila první krok ve společné iniciativě s Evropskou sítí aeroalergenů (EAN) k automatickému monitorování pylu v několika evropských zemích. Pod záštitou Sítě evropských národních meteorologických služeb (EUMETNET) byly různé monitorovací stránky pylu vybaveny automatickým pozorováním jako součást programu „Autopollen“ vedeného švýcarskou meteorologickou službou MeteoSwiss. Na webech s automatickým pozorováním pylu lze předpovědi kontrolovat téměř v reálném čase, zatímco jinde je lze vyhodnotit až na konci sezóny.

CAMS, který jménem Evropské komise implementuje Evropské středisko pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF), v současné době poskytuje čtyřdenní předpovědi pěti běžných typů pylu; bříza, oliva, tráva, ambrózie a olše pomocí sofistikovaného počítačového modelování. Automatizovaný systém monitorování pylu je testován na 20 místech ve Švýcarsku, Bavorsku / Německu, Srbsku, Chorvatsku a Finsku, s plány expanze do dalších evropských zemí.

Jedná se o první rutinní automatizovaná pozorování pylu, která se stala veřejně dostupnou, což znamená, že kdokoli, kdo používá předpovědi pylu CAMS, ať už prostřednictvím aplikace nebo nástroje nebo přímo na webu, může zkontrolovat aktualizace denní prognózy podle příchozích pozorování a posoudit, jak přesné oni jsou. Zatímco je systém stále v rané fázi, vědci předpovídají, že významně pomůže při hodnocení toho, do jaké míry lze předpovědím důvěřovat. Místo vyhodnocení předpovědí na konci sezóny umožňují weby, které jsou v současné době vybaveny automatickým pozorováním pylu, křížovou kontrolu téměř v reálném čase. Dále v linii projektu CAMS a EAN doufají, že zlepší denní prognózy pomocí pozorování prostřednictvím procesu asimilace dat. Příchozí pozorování budou zpracována okamžitě za účelem úpravy počátečního bodu denní předpovědi, jak je tomu například v numerické předpovědi počasí. Dále je plánováno zavedení geograficky pokrytí celé Evropy s podporou sítě EUMETNET.

CAMS spolupracuje s EAN od června 2019, aby pomohla ověřit své předpovědi pomocí pozorovacích dat z více než 100 pozemních stanic po celém kontinentu, které byly vybrány pro svou reprezentativnost. Prostřednictvím partnerství se prognózy výrazně zlepšily.

Alergie na pyly postihují miliony lidí v celé Evropě, kteří mohou reagovat na určité rostliny v různých ročních obdobích. Například pyl břízy vrcholí v dubnu a je pravděpodobnější, že se mu na jihu Evropy vyhneme, zatímco odchod na sever v červenci může pro utrpení znamenat utrpení, protože trávy jsou v této době v plném květu. Olivovník je běžný ve středomořských zemích a jeho pyl je velmi rozšířený od května do června. Bohužel pro postižené neexistují téměř žádné oblasti bez pylu, protože spory jsou transportovány na velké vzdálenosti. Proto jsou čtyřdenní předpovědi CAMS neocenitelným nástrojem pro alergiky, kteří mohou sledovat, kdy a kde budou pravděpodobně ovlivněni. Jakmile se schéma zavede dále, nová automatizovaná pozorování pylu by se mohla stát gamechangerem.

Vincent-Henri Peuch, ředitel Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), komentuje: „Nová kapacita automatického monitorování pylu vyvinutá EUMETNET a EAN je přínosem pro všechny uživatele, kteří si mohou ověřit, jak jsou předpovědi správné. I když je dnes běžné ověřovat předpovědi kvality ovzduší v reálném čase, pro pyl je to skutečně průkopnické. Tím se také urychlí kontinuální vývoj našich předpovědních modelů a ve střednědobém horizontu by mohly být použity i při zpracování předpovědí. Vědomí, že můžete zkontrolovat předpověď dne nebo posledních dnů, bylo správné, je neocenitelné. “

Dr. Bernard Clot, vedoucí biometeorologie v MeteoSwiss, uvedl: „Automatizovaný pylový program„ Autopollen “EUMETNET je pro Evropu vzrušujícím vývojem a je to jen první krok. I když v současné době existuje šest webů ve Švýcarsku, osm v Bavorsku a celkem 20 na celém kontinentu, koordinujeme rozšíření sítě pro plné evropské pokrytí.

Copernicus je stěžejní program Evropské unie pro pozorování Země, který funguje prostřednictvím šesti tematických služeb: Atmosféra, Námořní, Pozemní, Změna klimatu, Bezpečnost a Nouzové situace. Poskytuje volně přístupná provozní data a služby, které uživatelům poskytují spolehlivé a aktuální informace týkající se naší planety a jejího prostředí. Program je koordinován a řízen Evropskou komisí a prováděn ve spolupráci s členskými státy, Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických satelitů (EUMETSAT), Evropským střediskem pro předpovědi počasí na střední vzdálenosti ( ECMWF), mimo jiné agenturami EU a Mercator Océan International.

ECMWF provozuje dvě služby z programu EU na pozorování Země Copernicus: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) a Copernicus Climate Change Service (C3S). Přispívají také ke službě Emergency Management Service (CEMS) Copernicus. Evropské středisko pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) je nezávislá mezivládní organizace podporovaná 34 státy. Je to jak výzkumný ústav, tak provozní služba 24/7, která produkuje a šíří numerické předpovědi počasí do svých členských států. Tyto údaje jsou plně k dispozici vnitrostátním meteorologickým službám v členských státech. Zařízení superpočítače (a související archiv dat) v ECMWF je jedním z největších svého druhu v Evropě a členské státy mohou využít 25% své kapacity pro své vlastní účely.

ECMWF rozšiřuje své umístění ve svých členských státech pro některé činnosti. Kromě sídla ve Velké Británii a výpočetního střediska v Itálii budou od léta 2021 v německém Bonnu umístěny nové kanceláře se zaměřením na aktivity prováděné v partnerství s EU, jako je Copernicus.


Web Copernicus Atmosphere Monitoring Service může být zde našli.

Web Copernicus Climate Change Service může být zde našli. 

Další informace o programu Copernicus. 

Web ECMWF může být zde našli.

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

Pokračovat ve čtení

životní prostředí

Frans Timmermans v EHSV: „Evropská zelená dohoda bude spravedlivá nebo nebude“

Zveřejněno

on

Frans Timmermans oznámil opatření na ochranu nejzranitelnějších osob před možným rozšířením systému obchodování s emisemi na paliva pro topení a dopravu a vyslechl návrhy EHSV na zlepšení podnikového rozhodování o zelené transformaci prostřednictvím sociálního dialogu.

Uvítáním výkonného místopředsedy Evropské komise Fransa Timmermanse na plenárním zasedání EHSV ve středu (9. června) uvedla předsedkyně EHSV Christa Schweng, že EHSV byl neochvějným spojencem Komise v jejích opatřeních v oblasti klimatu. Podporila návrhy Komise na odvážnější snížení emisí do roku 2030, než se původně plánovalo. Rovněž byla jeho aktivním partnerem v úsilí o podporu rodícího se oběhového hospodářství v Evropě, přičemž tyto dvě instituce zahájily v roce 2017 Evropskou platformu zúčastněných stran v evropském oběhovém hospodářství jako zdroj pro průkopnické podniky v celé Evropě.

Nyní, když Evropa přemýšlela o tom, jak se po pandemii COVID-19 lépe stavět, byla více než kdy jindy zapotřebí sociální dohoda, která by zajistila spravedlivý přechod.

„Zelená dohoda je ambiciózní růstová strategie pro EU, která má do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality a poskytnout ekonomický impuls,“ uvedl Schweng, „ale je třeba posílit sociální, pracovní, zdravotní a spravedlivý rozměr, aby bylo zajištěno, že žádná osoba, komunita, pracovník , sektor nebo region zůstanou pozadu. “

Timmermans zdůraznil, že sociální dimenze zeleného přechodu byla hlavním zájmem Komise, protože pandemie vyfoukla sociální rozdíly nepřiměřeně, čímž společnost „dostala na hranu“. Popsal hlavní prvky balíčku Fit for 55, které mají být vydány 14. července.

Zapojení sociální spravedlnosti do opatření v oblasti klimatu

Balíček by „pevně zapojil sociální spravedlnost do nových návrhů“, uvedl Timmermans:

· Spravedlivé rozdělení břemene opatření v oblasti klimatu mezi průmyslová odvětví, vlády a jednotlivce a;

· Zavedení sociálního mechanismu, který pomůže zmírnit dopad nejzranitelnějších opatření, jako je možné rozšíření obchodování s emisemi na topná a dopravní paliva.

„Buďte si jisti,“ řekl Timmermans, „pokud provedeme tento krok a pokud v důsledku toho budou domácnosti čelit rostoucím nákladům, zajistíme, aby existoval sociální mechanismus, sociální fond pro opatření v oblasti klimatu, který může kompenzovat případné nepříznivé účinky . “

„Musíme chránit zranitelné domácnosti před možným zvýšením cen paliv za topení a dopravu, zejména v regionech, kde nejsou snadno dostupné čisté možnosti,“ uvedl Timmermans. „Pokud bychom tedy měli zavést obchodování s emisemi pro tato paliva, znamená to, že musíme také posunout náš závazek k sociální spravedlnosti o krok dále. Jakýkoli návrh obchodování s emisemi v těchto nových odvětvích musí současně přicházet s návrhem sociálního dopadu . “

Uvedení dělnického hlasu do rovnice

V rámci diskuse Timmermans vyslechl příspěvek EHSV k formování sociální dohody, která je nedílnou součástí Zelené dohody. Návrhy, které předložil zpravodaj Norbert Kluge, se zaměřují na větší účast pracovníků na rozhodování společností a na sociální odpovědnost podniků.

„Sociální dialog má zásadní význam pro zajištění úzké vazby mezi zelenou dohodou a sociální spravedlností,“ uvedl Kluge. „Věříme, že přenesením hlasu pracovníků můžeme zlepšit kvalitu ekonomických rozhodnutí, která společnosti přijímají při přechodu na zelený model.“

„Informace o pracovnících, konzultace a účast na úrovni představenstva mají tendenci upřednostňovat dlouhodobější přístup a zlepšit kvalitu rozhodování v agendě ekonomických reforem.“ řekl pan Kluge.

Zpráva Nadace Hanse Böcklera o tom, jak podnikání v Evropě vydrželo finanční krizi v letech 2008–2009, zjistila, že společnosti s dozorčími radami zahrnujícími zaměstnance byly nejen robustnější, ale také rychleji se zotavily z jejích důsledků. Propouštěli méně zaměstnanců, udržovali vyšší úroveň investic do výzkumu a vývoje, zaznamenali vyšší zisky a vykazovali menší volatilitu na kapitálovém trhu. Celkově se také více orientovali na dlouhodobé zájmy společnosti.

EHSV však zdůrazňuje, že sociální dohoda jako podstatná součást ekologické dohody nesouvisí pouze s prací. Jde o příjem, sociální zabezpečení a fiskální podporu pro všechny, kteří to potřebují, včetně těch, kteří nemají vůbec žádný přístup k práci.

Jsou zapotřebí aktivní politiky trhu práce spolu s účinnými veřejnými službami zaměstnanosti, systémy sociálního zabezpečení přizpůsobenými měnícím se vzorům trhů práce a vhodnými bezpečnostními sítěmi, pokud jde o minimální příjem, a sociální služby pro nejzranitelnější skupiny.

Přečtěte si celé znění Timmermanova řeč.

Sledujte debatu s Fransem Timmermansem na internetu Účet EHSV na Twitteru @EU_EESC

Stanovisko EHSV Žádná zelená dohoda bez sociální dohody bude brzy k dispozici na webových stránkách EHSV.

Pokračovat ve čtení
Inzerát

Twitter

Facebook

Inzerát

Trending