Spojte se s námi

Klimatická změna

Změna klimatu: Lepší využívání lesů EU jako úložiště uhlíku  

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Zjistěte, jak chce EU využít sílu lesů k absorbování CO2 v boji proti změně klimatu a ještě více snížit svou uhlíkovou stopu prostřednictvím naší infografiky, Společnost.

EU jich spustila několik iniciativy ke snížení emisí. Vzhledem k tomu, že lesy hrají klíčovou roli při zachycování oxidu uhličitého z atmosféry, který by jinak přispěl ke globálnímu oteplování, EU pracuje na pravidlech pro zvýšení svých propadů uhlíku.

Parlament hlasoval pro an aktualizace pravidel pro využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) dne 8. června.

Čtěte dále a zjistěte klíčová fakta a čísla o lesích v zemích EU a o tom, co Parlament navrhuje k posílení jejich schopnosti zachycovat oxid uhličitý z atmosféry.

Význam lesů v EU: Klíčová fakta

Lesy EU každoročně absorbují ekvivalent 7 % celkových emisí skleníkových plynů v EU.

EU se může pochlubit 159 miliony hektarů lesů, které pokrývají 43.5 % její rozlohy. Lesnatost se může v jednotlivých zemích EU značně lišit, od něco málo přes 10 % na Maltě po téměř 70 % ve Finsku.

Kromě toho, že lesy slouží jako úložiště uhlíku, poskytují četné ekosystémové služby: pomáhají chránit půdu před erozí, tvoří součást koloběhu vody, chrání biologickou rozmanitost tím, že poskytují stanoviště mnoha druhům, a regulují místní klima.

Infografika o lesích v EU
Lesy zabírají 43.3 % půdy EU  

Kterých odvětví se tato legislativa týká?

Revidované plány se týkají sektoru využití půdy, změny využití půdy a lesnictví, které zahrnuje zejména lesní půdu a zemědělskou půdu, jakož i půdu, jejíž využití se změnilo nebo z jednoho z těchto způsobů využití.

Toto odvětví emituje skleníkové plyny. Například změnami ve využívání půdy, zejména když se lesy využívají k něčemu jinému, jako je orná půda, když se kácejí stromy, nebo kvůli hospodářským zvířatům na zemědělské půdě.

Je to však také jediné odvětví, které dokáže odstraňovat CO2 z atmosféry, a to především prostřednictvím lesů.

Co prosazuje parlament?

Poslanci chtějí zvýšit přirozené úložiště uhlíku v EU, například obnovou mokřadů a rašelinišť, výsadbou nových lesů a zastavením odlesňování. To by vedlo k ještě většímu snížení emisí EU, než je 55% cíl stanovený pro rok 2030.

Návrh Evropské komise na zahrnutí emisí jiných než CO2 ze zemědělství do sektoru využívání půdy nezískal podporu od poslanců EP, kteří se domnívají, že odstranění uhlíkovými propady – nestálé a křehké ze své podstaty – by nemělo být využíváno k vyrovnání jiných emisí. Prioritou by mělo zůstat drastické snížení emisí z jiných odvětví.

Parlament chce, aby Komise počínaje rokem 2 na každých pět let stanovila pro země EU konkrétní cíle pro absorpci CO2035 v sektoru využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví.

Poslanci rovněž navrhují umožnit členským státům větší flexibilitu při dosahování cílů, pokud byly postiženy přírodními škodlivými vlivy, jako jsou lesní požáry, škůdci nebo bouře.

Úsilí EU o snížení emisí skleníkových plynů

Inzerát

Revize pravidel využívání půdy a lesnictví je součástí balíčku Fit for 55, jehož cílem je splnit cíl EU snížit do roku 55 emise skleníkových plynů alespoň o 2030 %, jak je stanoveno v Zákon o klimatu.

Mezi další právní předpisy v balíčku patří mimo jiné návrhy obchodování s emisemi, sdílení úsilí mezi zeměmi EU, emise automobilů, obnovitelná energie a energetická účinnost.

Zjistěte více 

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending