Spojte se s námi

Emise CO2

Snížení emisí z letadel a lodí: Vysvětlení opatření EU 

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Emise z letadel a lodí se zvyšují, zatímco EU chce dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Přečtěte si o opatřeních EU ke snížení jejich emisí, Společnost.

Přestože se na celkových emisích EU podílí pouze 8 %, emise z letectví a lodní dopravy rostou. Ve snaze snížit celkové emise EU o 55 % do roku 2030 a dosáhnout čisté nuly do roku 2050 má EU ambiciózní plány na boj proti změně klimatu. Legislativní balíček nazvaný Fit for 55 má za cíl splnit cíle zelené dohody EU, obsahuje návrhy na snížení emisí z obou sektorů.

Přečtěte si více o Cíle a opatření EU ke snížení emisí.

Zlepšení obchodování s emisemi pro letectví

EU podnikla kroky k: snížit emise z letectví přes ITS Systém obchodování s emisemi (ETS). Uplatňuje takzvaná stropní a obchodní pravidla pro odvětví letectví, kde jsou letecké společnosti povinny odevzdat emisní povolenky na pokrytí svých emisí. Aby však společnosti z EU nebyly znevýhodněny, systém obchodování s emisemi se v současnosti vztahuje pouze na lety v rámci Evropského hospodářského prostoru – který zahrnuje všechny země EU a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko – a většina povolenek je distribuována leteckým společnostem. zdarma.

Na 8 červenec 2022, Parlament hlasoval pro revizi systému obchodování s emisemi pro letectví. Poslanci žádají, aby se systém obchodování s emisemi uplatňoval na všechny lety odlétající z Evropského hospodářského prostoru, včetně letů přistávajících mimo tuto oblast, aby bylo možné sladit snižování emisí skleníkových plynů v odvětví letectví s Pařížskou dohodou.

Parlament chce postupně zrušit bezplatné příděly pro letectví před rokem 2025, dva roky před návrhem Evropské komise. Poslanci chtějí využít 75 % příjmů z dražeb povolenek pro letectví na podporu inovací a nových technologií.

Nyní zahájí jednání se zeměmi EU o konečné podobě pravidel.

Hledání řešení pro lety mimo Evropu

Inzerát

Dosud byl systém obchodování s emisemi pozastaven pro lety s odletem nebo příletem mimo Evropský hospodářský prostor. Účelem je poskytnout čas na rozvoj srovnatelného mezinárodního systému a vyhnout se konfliktům s mezinárodními partnery.

EU však spolupracuje s Mezinárodní organizace pro civilní letectví implementovat globální tržní opatření, známé jako Korsie, kdy letecké společnosti mohou své emise kompenzovat investicemi do zelených projektů, například výsadbou stromů.

Snížení emisí z námořní dopravy

Dne 16. září 2020 poslanci EP hlasovali pro včetně námořní dopravy do systému EU pro obchodování s emisemi od roku 2022 a stanovení závazných požadavků pro lodní společnosti, aby do roku 2 snížily své emise CO40 alespoň o 2030 %.

Podle poslanců nebyl původní návrh Komise na revizi pravidel EU o monitorování emisí CO2 a spotřeby paliva u velkých lodí, aby byl v souladu s celosvětovými pravidly, dostatečně ambiciózní vzhledem k naléhavé potřebě dekarbonizace všech odvětví hospodářství.

Dne 27. dubna 2021 se Parlament znovu zdůraznil, že je nutné výrazně snížit emise v odvětví lodní dopravy a jeho začlenění do systému EU pro obchodování s emisemi. Zdůraznil také význam posouzení dopadu na konkurenceschopnost, pracovní místa a zvýšil potenciální riziko úniku uhlíku.

Parlament požaduje následující opatření, která pomohou námořnímu odvětví stát se čistší a efektivnější při přechodu na klimaticky neutrální Evropu:

  • Postupné vyřazování těžkých topných olejů s kompenzací prostřednictvím daňových úlev na alternativní paliva
  • Dekarbonizace, digitalizace a automatizace evropských přístavů
  • Regulovaný přístup do přístavů EU pro nejvíce znečišťující lodě
  • Technická vylepšení, jako je optimalizace rychlosti plavidel, inovace v hydrodynamice nové pohonné systémy

V rámci legislativního balíčku Fit for 55 navrhla Komise v červenci 2021 aktualizaci systému obchodování s emisemi, včetně rozšíření na námořní dopravu, jak požadoval Parlament. Dne 17. května 2022 členové výboru životního prostředí podpořil návrh. V červnu plénum vrátilo výboru reformu systému obchodování další práce na legislativě. Očekává se, že poslanci budou o revidovaném návrhu diskutovat na plenárním zasedání ve dnech 22. až 23. června.

Více o snižování emisí z dopravy

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending