Spojte se s námi

Evropská komise

SDGs & me: Směrem k udržitelným městům a komunitám

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Cíl udržitelného rozvoje (SDG 11)Udržitelná města a komunity“ podporuje obnovu a plánování měst a dalších lidských sídel a zároveň nabízí příležitosti pro všechny s přístupem k základním službám, energii, bydlení, dopravě a zeleným veřejným prostranstvím a zároveň zlepšuje využívání zdrojů a snižuje dopady na životní prostředí.

Sledování pokroku SDG 11 v EU se zaměřuje na pokrok dosažený při obohacování kvality života ve městech a komunitách, na podporu udržitelné mobility a zlepšování dopadů na životní prostředí.

Infografika: SDG11: Udržitelná města a komunity

Zdrojové datové sady: sdg_11_52, sdg_11_40, sdg_11_11, sdg_11_60 

SDG 11 je monitorován řadou indikátorů. Jedním z nich je předčasná úmrtí v důsledku vystavení jemným částicím. V roce 2020 došlo v EU k 237 810 předčasným úmrtím v důsledku znečištění ovzduší jemnými částicemi, což je o 25.9 % méně než v roce 2015 (321 112 úmrtí). 

Dalším ukazatelem jsou úmrtnosti v silničním provozu. V roce 2021 zemřelo v silničním provozu v EU 19 917 lidí, což je pokles o 16.3 % oproti roku 2016 (23 808 úmrtí). 

Pokud jde o bydlení, 4.3 % obyvatel EU mělo v roce 2020 závažný nedostatek bydlení, což je pokles o 1 procentní bod (pb) od roku 2015 (5.3 %).  

Kromě toho míra recyklace komunálního odpadu dosáhl v roce 48.7 2021 %, tj. nárůst o 2.8 pb oproti roku 2016 (45.9 %).

Inzerát

Upozorňujeme, že pandemie COVID-19 ovlivnila některé hodnoty ukazatelů pro rok 2020.

Toto je začátek Evropský týden regionů a měst 2023 (#EURegionsWeek), a Eurostat se zúčastní dvou akcí. #EURegionsWeek je každoroční čtyřdenní akce, během níž města a regiony ukazují svou schopnost vytvářet růst a pracovní místa, provádět politiku soudržnosti EU a dokazovat význam místní a regionální úrovně pro dobrou evropskou správu věcí veřejných. 

Jak je na tom vaše země?

Víte, kolik domácího odpadu se ve vaší zemi recykluje? Nebo jaká je expozice znečištěnému ovzduší?  

Pomocí různých vizualizačních nástrojů můžete snadno prozkoumat a vyhodnotit situaci ve vaší zemi "SDGs & já"

V záhlaví vyberte svou zemi a vyberte jeden z ukazatelů SDG 11

snímek obrazovky: SDG & Me, indikátor 11

Chcete se dozvědět více?

Více o pokroku EU směrem k SDGs se můžete dozvědět na: 

Pro více informací

Světový den měst Organizace spojených národů

Pokud máte nějaké dotazy, navštivte prosím Kontakt stránky.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending