Spojte se s námi

Strategie letectví pro Evropu

Jednotné evropské nebe: Pro udržitelnější a odolnější uspořádání letového provozu

Zveřejněno

on

Evropská komise je navrhování zdokonalení regulačního rámce jednotného evropského nebe, které přichází v patách evropské dohody o zelených. Cílem je modernizovat řízení evropského vzdušného prostoru a vytvořit udržitelnější a účinnější letové dráhy. To může snížit až 10% emisí z letecké dopravy.

Návrh vychází z toho, že prudký pokles letového provozu způsobený pandemií koronavirů vyžaduje větší odolnost našeho uspořádání letového provozu tím, že usnadní přizpůsobení přepravních kapacit poptávce.

Komisařka pro dopravu Adina Văleanová prohlásila: „Letadla někdy cikcakují mezi různými bloky vzdušného prostoru, což zvyšuje zpoždění a spotřebovává palivo. Efektivní systém řízení letového provozu znamená více přímých tras a méně spotřebované energie, což vede k menším emisím a nižším nákladům pro naše letecké společnosti. Dnešní návrh na revizi jednotného evropského nebe pomůže nejen snížit emise z letectví díky lepší správě letových cest až o 10%, ale také stimuluje digitální inovace otevřením trhu s datovými službami v tomto odvětví. S novými navrhovanými pravidly pomáháme našemu leteckému sektoru postupovat v duální zelené a digitální transformaci. “

Nepřizpůsobení kapacit řízení letového provozu by mělo za následek další náklady, zpoždění a emise CO2. V roce 2019 stálo samotné zpoždění EU 6 miliard EUR a vedlo k 11.6 milionu tun (Mt) přebytečného CO2. Mezitím povinnost pilotů létat v přetíženém vzdušném prostoru namísto přímého letu s sebou nese zbytečné emise CO2 a totéž platí, když letecké společnosti používají delší trasy, aby se vyhnuly zpoplatněným zónám s vyššími sazbami.

Evropská zelená dohoda, ale také nový technologický vývoj, jako je širší využívání dronů, postavily digitalizaci a dekarbonizaci dopravy na samou podstatu letecké politiky EU. Omezování emisí však pro leteckou dopravu zůstává velkou výzvou. Jednotné evropské nebe proto připravuje cestu pro evropský vzdušný prostor, který je využíván optimálně a zahrnuje moderní technologie. Zajišťuje společnou správu sítě, která uživatelům vzdušného prostoru umožňuje létat ekologicky optimální trasy. A umožní digitální služby, které nutně nevyžadují přítomnost místní infrastruktury.

K zajištění bezpečných a nákladově efektivních služeb řízení letového provozu navrhuje Komise opatření, jako jsou:

  • Posílení evropské sítě a jejího řízení, aby se zabránilo přetížení a neoptimálním letovým trasám;
  • podpora evropského trhu s datovými službami potřebnými pro lepší uspořádání letového provozu;
  • zefektivnění ekonomické regulace letových provozních služeb poskytovaných jménem členských států s cílem stimulovat větší udržitelnost a odolnost a;
  • podpora lepší koordinace při definování, vývoji a zavádění inovativních řešení.

Další kroky

Stávající návrh bude předložen Radě a Parlamentu k projednání, které, jak doufá Komise, bude bezodkladně uzavřeno.

Po konečném přijetí návrhu bude následně třeba připravit prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci s odborníky, kteří se budou zabývat podrobnějšími a technickými záležitostmi.

Pozadí

Iniciativa Jednotné evropské nebe byla zahájena v roce 2004 s cílem snížit roztříštěnost vzdušného prostoru nad Evropou a zlepšit výkonnost uspořádání letového provozu z hlediska bezpečnosti, kapacity, efektivity nákladů a životního prostředí.

V roce 2 předložila Komise návrh na revizi jednotného evropského nebe (SES 2013+), avšak jednání v Radě byla pozastavena od roku 2015. V roce 2019 byla skupina moudrých osob složená z 15 odborníků v této oblasti, byla zřízena s cílem posoudit současnou situaci a budoucí potřeby uspořádání letového provozu v EU, což vyústilo v několik doporučení. Komise poté pozměnila své znění z roku 2013 zavedením nových opatření a vypracovala samostatný návrh na změnu základního nařízení EASA. K novým návrhům je připojen pracovní dokument útvarů Komise, zde prezentovány.

Více informací

Otázky a odpovědi: Jednotné evropské nebe: pro efektivní a udržitelné řízení letového provozu

 

Strategie letectví pro Evropu

Případ subvencování Boeingu: Světová obchodní organizace potvrzuje právo EU na odvetu proti 4 miliardám amerických dolarů z dovozu

Zveřejněno

on

Světová obchodní organizace (WTO) umožnila EU zvýšit cla na dovoz z USA v hodnotě až 4 miliard USD, což je protiopatření proti nelegálním subvencím americkému výrobci letadel Boeing. Toto rozhodnutí vychází z dřívějších zjištění WTO, které uznávaly americké dotace Boeingu jako protiprávní podle zákona WTO.

Ekonomika, která pracuje pro lidi Výkonný viceprezident a komisař pro obchod Valdis Dombrovskis (obrázku) uvedl: „Toto dlouho očekávané rozhodnutí umožňuje Evropské unii uvalit cla na americké výrobky vstupující do Evropy. Mnohem raději bych to neudělal - další povinnosti nejsou v hospodářském zájmu žádné ze stran, zvláště když se snažíme zotavit z recese COVID-19. Jednal jsem se svým americkým protějškem, velvyslancem Lighthizerem, a doufám, že USA nyní sníží cla uvalená na vývoz z EU v loňském roce. To by vytvořilo pozitivní hybnou sílu jak z ekonomického, tak z politického hlediska a pomohlo by nám to najít společnou řeč v dalších klíčových oblastech. EU bude i nadále usilovně usilovat o dosažení tohoto výsledku. Pokud se tak nestane, budeme nuceni uplatnit svá práva a zavést podobné tarify. I když jsme na tuto možnost plně připraveni, uděláme to neochotně. “

V říjnu loňského roku, po podobném rozhodnutí WTO v paralelním případě dotací Airbusu, USA uložily odvetná cla, která ovlivňují vývoz EU v hodnotě 7.5 miliardy USD. Tato cla zůstávají v platnosti i dnes, a to navzdory rozhodným krokům Francie a Španělska v červenci letošního roku, které následovaly Německo a Spojené království při zajištění toho, aby plně vyhovovaly dřívějšímu rozhodnutí WTO o dotacích pro Airbus.

Za současné ekonomické situace je ve společném zájmu EU a USA zrušit škodlivá cla, která zbytečně zatěžují naše průmyslová a zemědělská odvětví.

EU předložila konkrétní návrhy k dosažení vyjednaných výsledků dlouhodobých transatlantických sporů o civilní letadla, nejdelších v historii WTO. Zůstává otevřená spolupráce s USA na dohodě o spravedlivém a vyváženém řešení, jakož i na budoucích disciplínách pro dotace v sektoru civilních letadel.

Při jednáních s USA podniká Evropská komise také vhodná opatření a zapojuje členské státy EU, aby mohla využít svých odvetných práv v případě, že nebude existovat vyhlídka na dosažení oboustranně výhodného řešení sporu. Toto pohotovostní plánování zahrnuje dokončení seznamu produktů, na které by se vztahovaly další tarify EU.

Pozadí

V březnu 2019 odvolací orgán, nejvyšší instance WTO, potvrdil, že USA nepřijaly vhodná opatření k dodržení pravidel WTO týkajících se dotací, a to navzdory předchozím rozhodnutím. Místo toho pokračovala v nelegální podpoře svého výrobce letadel Boeing na úkor Airbusu, evropského leteckého průmyslu a jeho mnoha pracovníků. Ve svém rozhodnutí odvolací orgán:

  • Potvrzeno, že daňový program státu Washington je i nadále ústřední součástí S. protiprávního subvencování Boeingu;
  • zjistil, že řada probíhajících nástrojů, včetně určitých smluv o veřejných zakázkách NASA a Ministerstva obrany USA, představuje subvence, které mohou Airbusu způsobit ekonomickou újmu;
  • potvrdila, že Boeing nadále těží z nelegální americké daňové úlevy, která podporuje vývoz (Foreign Sales Corporation a Extrateritororial Income Exclusion).

Rozhodnutí potvrzující právo EU na odvetu vychází přímo z předchozího rozhodnutí.

V paralelním případě týkajícím se Airbusu umožnila WTO v říjnu 2019 USA přijmout protiopatření proti evropským vývozům v hodnotě až 7.5 miliardy USD. Toto ocenění bylo založeno na rozhodnutí odvolacího orgánu z roku 2018, v němž bylo zjištěno, že EU a její členské státy nebyly plně v souladu s předchozími rozhodnutími WTO, pokud jde o návratné spouštěcí investice pro programy A350 a A380. USA zavedly tato dodatečná cla dne 18. října 2019. Dotčené členské státy EU mezitím přijaly všechna nezbytná opatření k zajištění úplného souladu.

Více informací

Rozhodnutí odvolacího orgánu WTO o amerických dotacích pro Boeing

Veřejná konzultace o předběžném seznamu produktů v případě Boeingu

Předběžný seznam produktů

Historie případu Boeingu

Historie případu Airbus

 

Pokračovat ve čtení

Strategie letectví pro Evropu

Komise schvaluje bulharské podpůrné opatření ve výši 4.4 milionu EUR pro letiště Burgas a Varna v souvislosti s vypuknutím epidemie # Coronavirus

Zveřejněno

on

Evropská komise schválila bulharské podpůrné opatření ve výši 4.4 milionu EUR pro letiště Burgas a Varna v souvislosti s propuknutím koronaviry. Opatření bylo schváleno v rámci státní podpory Dočasný rámec. Veřejná podpora bude mít podobu odkladu plateb koncesních poplatků splatných společností Fraport Twin Star Airport Management AD, společností spravující tato dvě letiště, bulharské vládě, která vlastní infrastrukturu letišť.

Účelem opatření je pomoci dvěma letištím řešit nedostatek likvidity, kterému čelí v důsledku propuknutí koronaviry, snížením nákladů, které nese provozovatel letiště. Komise shledala, že opatření je v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném rámci.

Odklad platby může být poskytnut zejména do konce tohoto roku a jeho trvání bude trvat jeden rok. Odklad platby navíc zahrnuje minimální odměnu v souladu s dočasným rámcem.

Komise proto dospěla k závěru, že opatření je nezbytné, vhodné a přiměřené k nápravě vážného narušení hospodářství členského státu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. B) SFEU a podmínkami stanovenými v dočasném rámci. Na tomto základě Komise schválila opatření podle pravidel EU o státní podpoře. Další informace o dočasném rámci a dalších opatřeních přijatých Komisí k řešení hospodářského dopadu pandemie coronavirus lze nalézt zde.

bude k dispozici nedůvěrná verze rozhodnutí pod číslem případu SA.58095 v registru státních podpor o Komisi soutěž webových stránkách, jakmile budou vyřešeny všechny problémy týkající se důvěrnosti.

Pokračovat ve čtení

Strategie letectví pro Evropu

Komise schválila belgickou pomoc ve výši 25 milionů EUR na podporu poskytovatele služeb pozemního odbavování Aviapartner v souvislosti s vypuknutím #Koronaviru

Zveřejněno

on

Evropská komise schválila belgické opatření individuální podpory ve výši 25 milionů EUR na podporu Aviapartner, poskytovatele služeb pozemní obsluhy na národním letišti v Bruselu (Zaventem). Opatření bylo schváleno v rámci EU Dočasný rámec pro státní podporu. Opatření poskytuje podporu ve formě směnitelné půjčky. Cílem rekapitalizačního opatření je zajistit, aby společnost Aviapartner měla dostatečnou likviditu pro pokračování svých operací. Aviapartner je zásadním operátorem na bruselském národním letišti (hlavní belgické letiště).

Selhání společnosti Aviapartner by způsobilo velké narušení belgické ekonomiky a propojení. Komise zjistila, že opatření oznámené Belgií je v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném rámci. Zejména: i) opatření nepřekročí minimum potřebné k zajištění životaschopnosti společnosti Aviapartner a nepřekročí rámec obnovení její kapitálové pozice před vypuknutím koronaviru, ii) režim poskytuje státu přiměřenou odměnu; iii) podmínky opatření motivují příjemce nebo jejich vlastníky k co nejrychlejšímu splacení podpory; v) jsou zavedena ochranná opatření, která zajistí, že příjemci nebudou neoprávněně těžit z rekapitalizační podpory státu na úkor spravedlivé hospodářské soutěže na jednotném trhu, jako je zákaz akvizic, aby se zabránilo agresivní obchodní expanzi.

Komise dospěla k závěru, že opatření je nezbytné, vhodné a přiměřené k nápravě vážného narušení hospodářství členského státu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. B) SFEU a podmínkami stanovenými v dočasném rámci. Na tomto základě Komise schválila opatření podle pravidel EU o státní podpoře. Další informace o dočasném rámci a dalších opatřeních přijatých Komisí k řešení hospodářského dopadu pandemie coronavirus lze nalézt zde.

bude k dispozici nedůvěrná verze rozhodnutí pod číslem případu SA.57637 v registru státních podpor o Komisi soutěž webových stránkách, jakmile budou vyřešeny všechny problémy týkající se důvěrnosti.

Pokračovat ve čtení
Inzerát

Facebook

Twitter

Trending