Spojte se s námi

Tabák

MEP Tobacco Working Group odhalila bílou knihu u příležitosti COP10 a MOP3

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Spotřeba tabáku představuje v Evropě velký problém veřejného zdraví. Tabák zabíjí každý rok v Evropě 700,000 15 lidí, včetně XNUMX % z nich jsou nekuřáci, a je hlavní příčinou rakoviny, které lze předejít – píše Anne-Sophie Pelletier, poslankyně EP GUE/NGL

Na konci února 2024 předloží skupina europoslanců ve Štrasburku bílou knihu obsahující konkrétní návrhy na revizi směrnic 2011/64/EU o zdanění výrobků podléhajících spotřební dani včetně tabáku a 2014/40/EU o tabáku výrobky, známé jako směrnice o tabákových výrobcích (TPD). V souvislosti se Světovou konferencí o kontrole tabáku (COP10) a 3. zasedáním zasedání smluvních stran (MOP3) protokolu WHO, které se tento týden koná v Panamě, předkládá Parlamentní pracovní skupina Evropského parlamentu pro tabák svá doporučení.


Účelem této bílé knihy o tabáku je informovat o výměnách, zjištěních a varováních vyplývajících ze slyšení organizovaných v roce 2023 parlamentní pracovní skupinou pro tabák (iWG TPD) ve spolupráci s Smoke-Free Partnership, Aliance proti tabáku a University of Bath. Bílá kniha Evropského parlamentu o tabáku bude distribuována v angličtině a francouzštině všem současným a budoucím poslancům Evropského parlamentu, politickým skupinám, Komisi, Světové zdravotnické organizaci (WHO) a Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku (FCTC), nevládní organizace veřejného zdraví a média.

Anne-Sophie Pelletier (Levice), spoluzodpovědná za tuto bílou knihu, uvádí: „I když si EU stanovila cíl „generace bez tabáku“ do roku 2040, Evropský parlament v závěrech své zprávy BECA (pojmenovaný po zvláštním výboru „BEating CAncer“), zdůraznil v únoru 2022 naléhavou potřebu aktualizovat naši protitabákovou politiku. Jsme tu o dva roky později a Evropská komise váhá a neustále odkládá revize těchto dvou tabákových směrnic o nejasná záminka."

PRVNÍCH SEDM DOPORUČENÍ BÍLÉ KNIHY

  • Do léta 2024 zveřejní Evropská komise návrhy na revizi směrnice o dani z tabáku 2011/64/EU a směrnice o tabákových výrobcích 2014/40/EU.
  • Vytvoření nezávislé etické komise odpovědné za zajištění souladu s prováděcími směrnicemi Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku, zejména pokud jde o transparentnost, otočné dveře, omezení kontaktů a preferenční zacházení s tabákovým průmyslem.
  • Přísné uplatňování článku 5.3 FCTC a povinnost registrovat všechny subjekty lobbující za tabákové výrobky a související činnosti v rejstříku transparentnosti: výrobce, federace a profesní sdružení, maloobchodníky, dodavatele atd.
  • Implementace dodacích kvót a nezávislá sledovatelnost, jak vyžaduje Implementační protokol FCTC.
  • Okamžité ukončení „dohod o spolupráci“ podepsaných mezi EU a výrobci tabáku, které jsou stále v platnosti
  • Zákaz všech forem politického financování, reklamy, sponzorství, sponzorování sportovních, kulturních, sociálních a zdravotních aktivit ze strany tabákového průmyslu přímo či nepřímo v rámci evropských institucí a členských států
  • Zahájení vyšetřování podezření ze střetu zájmů a ovlivňování v kauze Dentsu / Jan Hoffman

Úplná doporučení Bílé knihy o tabáku budou předložena na konci února 2024 Evropskému parlamentu ve Štrasburku.

PRACOVNÍ SKUPINA POSLANŮ PRO TABÁK


Cílem pracovní skupiny Evropského parlamentu pro tabák, neformální skupiny, kterou v roce 2020 vytvořil Christian BUSOI a poté jí spolupředsedají europoslanci Michele RIVASI (Zelení/EFA) a Anne-Sophie PELLETIER (Levice), je zvýšit povědomí mezi poslanci Evropského parlamentu. , nevládních organizací, ale také všem občanům, kteří jsou zároveň daňovými poplatníky a voliči, o otázkách souvisejících s tabákem, abychom jim umožnili čelit dezinformačním kampaním tabákové lobby, lžím a manipulaci.

Veřejné kulaté stoly pracovní skupiny pro tabák poslanců Evropského parlamentu proběhly v souladu se závazky Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (FCTC), zejména s článkem 5.3 této mezinárodní smlouvy, podepsané a ratifikované od roku 2003 168 státy, které si klade za cíl chránit veřejné politiky před zásahy tabákového průmyslu. Strategie vlivu tabákových lobby v evropských institucích, zdanění a sledovatelnost jako nástroje boje proti paralelnímu obchodu a skryté environmentální náklady tabáku jsou součástí zkoumaných tematických otázek.

Kontaktní informace:
Kancelář Anne-Sophie Pelletier, poslankyně EP GUE/NGL
E-mail: [chráněno e-mailem]
Telefon, kancelář Evropského parlamentu v Bruselu: 0032 2 28 45364

Foto haim charbit on Unsplash

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending