Spojte se s námi

Tabák

Promarněná příležitost skončit s kouřením cigaret

SHARE:

Zveřejněno

on

Nick Powell v Panamě…

Konference Světové zdravotnické organizace v Panamě o kontrole tabáku se utápěla v nesouhlasu a neodsoudila by ani delegáta, který šířil lživé obvinění, že vaping způsobuje rakovinu. Navzdory tomu existuje veškeré nebezpečí, že Evropská unie bude i nadále postupovat podle WHO a spojovat cigarety s produkty, které kuřákům umožňují přejít na mnohem méně nebezpečné náhražky, píše politický redaktor Nick Powell.

Evropská komise je hrdá na to, co nazývá bruselským efektem, že když EU vydává předpisy o bezpečnosti spotřebitelských výrobků, velká část světa se řídí tímto příkladem, takže výrobci mají přístup na evropský trh. Ale kontrola tabáku se stala hlavní výjimkou, přičemž evropským kuřákům hrozí, že jim budou odepřeny nejúčinnější způsoby, jak se vzdát cigaret, protože EU není lídrem, ale následovníkem politik Světové zdravotnické organizace.

Zde v Panamě mi jeden zdroj řekl, že delegace z Generálního ředitelství Komise pro zdraví a bezpečnost potravin, GŘ SANTE, souhlasí s návrhy, které značně přesahují její mandát. Ani nezmínili Švédsko, členský stát, který díky orálním nikotinovým výrobkům zakázaným ve zbytku EU dosáhl nejnižší spotřeby cigaret na světě. 

Desátá konference smluvních stran WHO (COP10) Rámcové úmluvy o kontrole tabáku strávila týden v silně defenzivním režimu. Stejně jako mnoha novinářům mi byla zamítnuta akreditace, ale to neznamenalo žádný rozdíl, protože konference hlasovala o vyloučení tisku. To bylo krátce poté, co organizátoři vypnuli mikrofon delegátovi, který měl tu drzost navrhnout, že prioritou by měla být harm reduction.

 Mohlo by se zdát zřejmým bodem, že harm reduction – přimět lidi, aby přestali kouřit cigarety způsobující rakovinu – by měl být středem zájmu, ale je těžké přeceňovat, jak kacířský se tento názor stal. Věda zmizela z okna a když jiný delegát zveřejnil napodobený obrázek vapu s příchutí rakoviny, stal se virálním. 

Přechod na vaping je pro kuřáky vynikající způsob, jak eliminovat riziko vzniku rakoviny v důsledku uspokojování své touhy po nikotinu. Rakovinu způsobuje vdechování tabákového kouře (nebo vlastně jakéhokoli kouře).

Inzerát

Organizátoři konference v souvislosti s tímto incidentem nepodnikli žádné kroky. Byli příliš zaneprázdněni tím, aby panamské úřady zastavily spotřebitelské aktivisty v rozdávání letáků delegátům, které je vyzývaly, aby podporovali elektronické cigarety a další nehořlavé alternativy ke kouření.

Pravděpodobně je příliš mnoho doufat, že tyto trapné epizody způsobí, že GŘ SANTE bude pochybovat o moudrosti tak důsledného dodržování přístupu WHO. Spíše jsou to právní kroky v členských státech proti Komisi, které překračují její mandát, což dává jejím politikám naléhavě potřebnou kontrolu. 

Směrnice delegovaná na členské státy o tom, jak regulovat ochucené zahřívané tabákové výrobky, vytvořila definici výrobku, která ve směrnici o tabákových výrobcích schválená spoluzákonodárci EU, Parlamentem a Radou, prostě neexistovala. Snažila se zacházet stejným způsobem jako s cigaretami mnohem bezpečnějšími nehořlavými alternativami. To bylo pro spotřebitele v nejlepším případě matoucí a v horším případě pokus o regulaci nad rámec mandátu, který Komisi udělili spoluzákonodárci.

Toto zjevné převzetí moci bylo loni irským vrchním soudem postoupeno Evropskému soudnímu dvoru. Dvě společnosti úspěšně napadly pokus o zákaz ochucených zahřívaných tabákových výrobků, které byly vyňaty podle původní legislativy EU. Od té doby utrpělo belgické ministerstvo zdravotnictví podobnou, ale ještě rozsáhlejší porážku, když nejvyšší soud země, Státní rada, zrušil rozhodnutí nezacházet se známou značkou zahřívaných tabákových výrobků jako s bezdýmnou alternativou cigaret. ale jako by to byly ve skutečnosti cigarety.

To by mělo nesmyslný účinek, že by výrobce požadoval, aby na balení přiložil obrázky znázorňující zdravotní rizika, která jsou výrazně snížena nebo zcela vyloučena přechodem na tyto výrobky namísto kouření cigaret. Před červnovými evropskými volbami a následným jmenováním nového kolegia komisařů však nelze očekávat žádný pokus Komise o vyjasnění situace.

Zdá se, že od Ursuly von der Leyenové zaznělo slovo odložit návrhy, které se pravděpodobně ukáží jako vysoce kontroverzní s členskými státy a poslanci Evropského parlamentu. Argument však byl pouze odložen a delegace GŘ SANTE se bezpochyby vrátí z Panamy nadšená, aby učinila nový pokus prosadit přístup WHO.

WHO vyzvala země, aby přijaly šest opatření na kontrolu tabáku známých pod zkratkou MPOWER: 

Monitorování užívání tabáku a preventivní politiky.

Ochrana lidí před tabákovým kouřem.

Nabídka pomoci při odvykání kouření.

Varování před nebezpečím tabáku.

Prosazování zákazů tabákové reklamy, propagace a sponzorství.

Zvyšování daní na tabák.

Monitorování, ochrana a varování jsou nekontroverzní a tabáková reklama je ve většině zemí již dlouho zakázána. Jak však bylo vidět ve Francii, zvyšování daní může mít nezamýšlené důsledky, protože ziskové marže se zvyšují pro zločinecké gangy, které nezákonně obchodují s neregulovanými produkty a neplatí ani cent na dani. Z Francie se stala země, kde se kouří polovina všech nelegálních cigaret v EU. 

Nabídka pomoci při odvykání kouření je dobrá, pokud to jde, ale neuvádí, jak by tato pomoc měla být; ještě méně trvá na poskytování pomoci, která skutečně funguje. Několik odborníků, kteří cestovali do Panamy, aby poukázali na takové nepohodlné pravdy, se ocitlo ignorováno a vyloučeno z COP10.

Jeden obhájce harm reduction, Mark Oates, poznamenal, že WHO se začala více zabývat stigmatizací kuřáků i vaperů než skutečným omezením kouření cigaret. Zeptal se, proč Švédsko, jediná země EU, kde se kouření cigaret snížilo na cílovou hranici méně než 5 % populace, považuje WHO za neúspěch, ale Austrálii za úspěch. Švédsko nemá WHO v oblibě kvůli popularitě jeho tradičního tabákového výrobku snus, který je mnohem méně škodlivý, protože nezahrnuje kouření.

Podle Marka Oatese je Austrálie ohodnocena WHO více, protože se soustředila na snahu učinit všechny formy konzumace tabáku méně společensky přijatelné. Cigarety, které většinou konzumují sociálně slabé skupiny, jsou vysoce zdaněny a legální vapes je těžké sehnat. Austrálie ale také ukázala, jak černý trh může a bude dodávat nelegální a neregulované produkty, a to i v ostrovní zemi s větší šancí na omezení přeshraničního pašování než téměř kdekoli jinde na světě.

Martin Cullipkterý je mezinárodním spolupracovníkem spotřebitelského centra Taxpayers Protection Alliance, tvrdil, že i když lidé, kteří nikdy nekouřili, začali kouřit, mělo by být považováno za úspěch, pokud by se jinak obrátili na cigarety. Řekl, že WHO předem informovala delegáty, že neexistují žádné důkazy, že e-cigarety omezily kouření, což je závěr, k němuž lze dojít pouze vyloučením všech seriózních vědeckých výzkumů. 

Obhájce veřejného blahobytu Chris Snowdon dodal, že bohužel existuje také hora špatné vědy o e-cigaretách. Od politiků se očekává, že na ně udělá větší dojem kvantita než kvalita – a obvykle tomu tak je. "Množství nesmyslů tam venku je skutečně nekonečné," poznamenal. 

Poukázal na příklad britského navrhovaného zákazu jednorázových výparů, kde zpráva tázající se, co se stane s 2.6 miliony britských dospělých uživatelů, byla utopena. Mark Oates řekl, že britský National Health Service v současné době dodává jednorázové výpary lidem s duševními problémy. Ty jsou speciálně navrženy tak, aby zabránily jejich použití při vlastnípoškodit ale výrobci bylo řečeno, že smlouva nebude obnovena. 

Tim Andrews z Tholos Foundation v USA řekl, že šíření špatné vědy v Americe dosáhlo bodu, kdy se i lékaři často mylně domnívali, že kouření cigaret je méně nebezpečné než vaping. Uvedl případ matky, která dala svým dětem cigarety, aby přestaly vapovat.

Tvrdil, že problém spočívá v tom, že regulační orgány považují za nemožné připustit, že nejen že jejich strategie nefunguje, ale že trh našel řešení v nikotinových produktech, které nezahrnují kouření. Rozuměl jejich neochotě přiznat, že ano špatně ale jeho sympatie došly, protože jsou v sázce miliony životů.

Zastánce spotřebitelů z Jižní Afriky Kurt Yeo si kladl otázku, zda COP10 nepropadla trochu panice, protože WHO ví, že věda je proti a čas na její politiku se krátí. Možná je to právě ten správný okamžik, aby se EU vzdala své neobvykle podřízené pozice, jak odstranit kouření cigaret.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending