Spojte se s námi

Evropská komise

Fúze: Komise žádá o zpětnou vazbu ohledně navrhovaných zjednodušujících opatření týkajících se postupů při fúzích

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise zahájila Veřejná konzultace vyzývá všechny zúčastněné strany, aby se vyjádřily k návrhu revidovaného prováděcího nařízení o spojování (dále jen „prováděcí nařízení“) a oznámení o zjednodušeném postupu.

V srpnu 2016 zahájila Komise proces důkladného přezkumu procesních a jurisdikčních pravidel spojování. Cílem tohoto procesu je zacílit a zjednodušit proces přezkumu spojování ze strany Komise na případy, které pravděpodobně nevyvolají obavy z narušení hospodářské soutěže a které jsou řešeny v rámci zjednodušeného postupu, a zaměřit zdroje na nejsložitější a nejrelevantnější případy. Tento proces zahrnoval ohodnocení procesních a jurisdikčních aspektů pravidel EU pro kontrolu spojování podniků a veřejné konzultace o an Počáteční posouzení dopadů.

Výkonná viceprezidentka Margrethe Vestagerová, která má na starosti politiku hospodářské soutěže, uvedla: „Naše iniciativa si klade za cíl dále snížit administrativní zátěž pro podniky i Komisi a umožní nám soustředit zdroje na fúze, které si zaslouží podrobné prošetření. Vyzýváme všechny strany, aby nám poskytly své připomínky k našemu návrhu revidovaných pravidel, které budou podkladem pro přípravu nových pravidel, která mají vstoupit v platnost v roce 2023.“

Navrhované změny

Jak je podrobněji uvedeno v pozadí poznámka doprovázející prováděcí nařízení a oznámení o zjednodušeném postupu mají navrhované změny za cíl:

  • Rozšiřte a vyjasněte kategorie případů, které lze řešit v rámci zjednodušeného postupu;
  • zavést zdokonalená ochranná opatření, aby se zjednodušený postup nevztahoval na případy, které si zaslouží podrobnější přezkum;
  • Zajistit účinné a přiměřené shromažďování informací zavedením nového oznamovacího formuláře pro zjednodušené případy ve formátu „zaškrtávací políčko“;
  • Zefektivnit přezkum nezjednodušených případů snížením a vyjasněním požadavků na informace;
  • Zavést elektronická oznámení a možnost, aby strany podávaly určité dokumenty elektronicky.

Další kroky

Zájemci se vyzývají, aby své připomínky k návrhu pravidel předložili do 3. června 2022.

Inzerát

Další informace včetně toho, jak odeslat příspěvek, jsou k dispozici zde.

Na základě důkazů shromážděných během fáze posouzení dopadů a připomínek zúčastněných stran k prováděcímu nařízení a oznámení o zjednodušeném postupu Komise dokončí posouzení dopadů a dále zreviduje dnes zveřejněné návrhy. Cílem Komise je zavést nová pravidla v roce 2023.

Pozadí

Komise má povinnost posoudit fúzí a akvizic zahrnující společnosti s obratem nad určité prahové hodnoty (viz článek 1 z Nařízení EU o spojování) a předcházet spojením, která by významně narušila účinnou hospodářskou soutěž v Evropském hospodářském prostoru nebo jeho podstatné části. V průběhu let se Komise snažila zaměřit svá vyšetřování na případy, které pravděpodobně budou mít významný dopad na podniky a občany EU. V roce 2000 zavedla Komise zjednodušený postup pro kategorie spojení, které lze běžně povolit, pokud neexistují žádné zvláštní okolnosti. Podle zjednodušeného postupu jsou oznamující strany povinny poskytovat méně informací a přezkum je obvykle dokončen rychleji.

V březnu 2021, Komise dokončeno jeho hodnocení procesních a jurisdikčních aspektů kontroly spojování v EU (dále jen „hodnocení“), které mimo jiné zahrnuje přezkum Balíček zjednodušení 2013 a celkové zefektivnění postupů při fúzích. Hodnocení ukázalo, že balíček pro zjednodušení z roku 2013 účinně zvýšil uplatňování zjednodušených postupů na bezproblémové fúze a snížil administrativní zátěž pro podniky i Komisi a zároveň zajistil účinné prosazování pravidel fúzí. Mohou však existovat případy, které jsou typicky bezproblémové, které v současné době nejsou zachyceny zjednodušeným postupem, a v určitých případech mohou být požadavky na informace stále příliš rozsáhlé. Hodnocení zároveň poukázalo na to, že současné oznámení o zjednodušeném postupu nemusí být dostatečně jasné při identifikaci zvláštních okolností, kdy případy splňující požadavky na zjednodušené zacházení přesto vyžadují podrobnější přezkum.

Výsledky hodnocení proto ukázaly, že je vhodné zvážit další zacílení kontroly spojování v EU rozšířením a vyjasněním rozsahu působnosti Upozornění na zjednodušený postup a revizí Prováděcí nařízení. Komise proto prozkoumala možnosti dalšího zacílení a zjednodušení svého přezkumu spojování, a to jak pro zjednodušené, tak – pokud možno – pro nezjednodušené případy spojování, aniž by byla ohrožena účinná kontrola spojování.

Dne 26. března 2021 Komise zveřejnila své Počáteční posouzení dopadů podrobně popisují různé možnosti zvažované k dosažení těchto cílů. Ve stejné době Komise zahájila první veřejná konzultace o možnostech zvažovaných v počátečním posouzení dopadů. Po posouzení zpětné vazby obdržené během první veřejné konzultace a dalšího interního výzkumu Komise přezkoumala prováděcí nařízení a oznámení o zjednodušeném postupu a připravila revidované návrhy textů, které jsou dnes zveřejněny.

Pro více informací

Podívejte se specializovaná webová stránka GŘ pro hospodářskou soutěž, který obsahuje návrh revidovaného prováděcího nařízení a oznámení o zjednodušeném postupu, všechny příspěvky zúčastněných stran předložené v rámci hodnocení a úvodního posouzení dopadů.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending