Spojte se s námi

Evropská komise

Komise vítá politickou dohodu o lepší ochraně pracovníků před expozicí olovu a diisokyanátů

SHARE:

Zveřejněno

on

Komise vítá politickou dohodu dosaženou dne 14. listopadu mezi Evropským parlamentem a Radou o návrhu Komise na změnu dvou směrnic: pro olovo Směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky souvisejícími s expozicí karcinogenům, mutagenům a látkám toxickým pro reprodukci při práci a pro olovo a diisokyanáty Směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli při práci.

Aktualizace bude zlepšit ochranu pracovníků před zdravotními riziky v souvislosti s expozicí nebezpečným chemikáliím: olovo a diisokyanáty. V případě olova výrazně snížené expoziční limity pomohou předcházet zdravotním problémům pracovníků, např. ovlivňujícím reprodukční funkce a vývoj plodu. U diisokyanátů nové expoziční limity zabrání případům profesionálního astmatu a dalších respiračních onemocnění.

Tato dohoda představuje důležitý krok k realizaci Evropský pilíř akčních plánů v oblasti sociálních práv pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jakož i o Strategický rámec EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021–2027 k dalšímu snížení expozice pracovníků nebezpečným chemikáliím.

Součástí dohody budou také pokyny na podporu členských států při provádění dvou pozměněných směrnic, například pokud jde o ochranu žen ve fertilním věku nebo pokud jde o kombinovanou expozici směsím látek.

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit (obrázku), řekl: „Zdraví a bezpečnost pracovníků jsou zásadní a nelze o nich vyjednávat. Dohoda dosažená o těchto dvou směrnicích zvýší ochranu pracovníků před zdravotními riziky, která představuje expozice olovu a diisokyanátů. Další příslib ze strategického rámce EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Tisková zpráva je k dispozici on-line.

Inzerát

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending