Spojte se s námi

Evropská rada

Rtuť: Rada a Parlament uzavřely dohodu o úplném ukončení používání rtuti v EU

SHARE:

Zveřejněno

on

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dnes dosáhli prozatímní politické dohody o návrhu na postupné ukončení používání zubního amalgámu a zákazu výroby, dovozu a vývozu řady výrobků s přidanou rtutí, včetně některých lamp. Návrh se zabývá zbývajícími zbývajícími způsoby použití rtuti ve výrobcích v EU s cílem vytvořit Evropu bez rtuti. Dohoda je prozatímní až do formálního přijetí oběma institucemi.

Alain Maron, ministr vlády regionu Brusel-hlavní město, odpovědný za změnu klimatu, životní prostředí, energetiku a participativní demokracii

Když se rtuť dostane do životního prostředí, může vážně ohrozit naše plíce, mozek a ledviny. Dosavadní politiky EU byly zásadní pro výrazné snížení používání této vysoce toxické chemikálie a expozice této vysoce toxické chemické látce. S dnešní dohodou s parlamentem se zaměřujeme na zbývající využití rtuti, aby byla EU bez rtuti. Alain Maron, ministr vlády regionu Brusel-hlavní město, odpovědný za změnu klimatu, životní prostředí, energetiku a participativní demokracii

Hlavní prvky dohody

Zatímco současná pravidla již zakazují použití zubního amalgámu k ošetření zubů u dětí mladších 15 let a těhotných nebo kojících žen, pozměňovací návrhy rozšiřují zákaz na všechny v EU. Spoluzákonodárci zachovali datum úplného ukončení výroby v EU, které navrhla Komise, 1. leden 2025, s výjimkou případů, kdy zubní lékař považuje použití zubního amalgámu za nezbytně nutné pro řešení konkrétních lékařských potřeb pacienta. Zavedly však osmnáctiměsíční výjimku pro ty členské státy, kde by jinak byli jednotlivci s nízkými příjmy sociálně-ekonomicky neúměrně postiženi. Nejpozději jeden měsíc po vstupu revidovaného nařízení v platnost budou muset tyto členské státy své použití odchylky řádně odůvodnit a do 30. června 2026 oznámit Komisi opatření, která hodlají zavést, aby dosáhly postupného ukončení.

Zatímco Rada a Parlament zachovaly zákaz vývozu zubního amalgámu od 1. ledna 2025, jak navrhla Komise, dohodly se na zavedení zákazu výroby a dovozu do EU od 30. června 2026. Text pozměňovacího návrhu stanoví výjimku umožnit dovoz a výrobu zubního amalgámu, který se používá pro pacienty se specifickými lékařskými potřebami. Obecný přezkum výjimek pro použití zubního amalgámu provede Komise do 31. prosince 2029, přičemž zohlední dostupnost bezrtuťových alternativ.

Kromě toho se novely zabývají uvolňováním rtuti do atmosféry v krematoriích. Do 31. prosince 2029 provede Komise přezkum provádění a dopadu pokynů v členských státech, jak snížit emise z krematorií. Přezkum by měl rovněž zahrnovat posouzení potřeby postupně ukončit používání zbývající rtuti a rozšířit seznam zdrojů odpadu rtuti.

Šest dalších obsahujících rtuť lampy bude rovněž podléhat zákazu výroby, dovozu a vývozu od 1. ledna 2026 a 1. července 2027 v závislosti na typu žárovek.

Další kroky

Prozatímní dohoda bude nyní předložena ke schválení zástupcům členských států v Radě (Coreper) a parlamentnímu výboru pro životní prostředí. Bude-li text schválen, bude poté formálně přijat oběma orgány po revizi právníky-lingvisty, než bude moci být zveřejněn v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost.

Inzerát

Pozadí

Nařízení EU o rtuti je jedním z klíčových nástrojů EU provádějících Minamatskou úmluvu, mezinárodní smlouvu podepsanou v roce 2013 na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nepříznivými účinky rtuti. Nařízení z roku 2017 pokrývá celý životní cyklus rtuti, od primární těžby po likvidaci odpadu, a přispívá tak ke konečnému cíli EU omezit a postupně ukončit používání, výrobu a vývoz rtuti a produktů s přidanou rtutí, jak je uvedeno v strategie EU pro rtuť.

V červenci 2023 Komise navrhla cílenou revizi nařízení, aby se zabývala zbývajícím používáním rtuti v EU, v souladu s ambicí EU nulové znečištění. Navrhované pozměňovací návrhy požadují úplný zákaz používání, výroby a vývozu zubního amalgámu pro zubní ošetření a některých typů výbojek s přídavkem rtuti.

Evropský parlament a Rada přijaly své vyjednávací postoje dne 17. a 30. ledna 2024.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending