Spojte se s námi

Evropská komise

Státní podpora: Komise schvaluje francouzský režim 150 milionů EUR na rozvoj lesnictví a přizpůsobení lesů změně klimatu

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise schválila podle pravidel EU pro státní podporu francouzský režim podpory ve výši 150 milionů eur zaměřený na rozvoj lesnictví a přizpůsobení lesů změnám klimatu. Režim bude částečně financován prostřednictvím nástroje pro obnovu a odolnost (FRR) poté, co Komise kladně posoudila francouzský plán obnovy a odolnosti a přijala jej Rada. Podpora bude mít formu přímých dotací pro soukromé vlastníky nebo jejich hospodářská sdružení, jako jsou lesní hospodářská a environmentální zájmová sdružení a lesní družstva. Opatření budou moci využít i veřejné orgány a vlastníci.

Opatření bude financovat investice zaměřené na přizpůsobení lesních porostů změně klimatu a také investice prospěšné pro zachycování vzdušného uhlíku, zachování biodiverzity a zlepšení ekosystémových služeb. Bude platit do 31. prosince 2022. Komise posoudila francouzský režim na základě pravidel EU pro státní podporu, a zejména na základě svých pokynů pro státní podporu z roku 2014 v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech. Komise poznamenala, že plánovaná podpora přispěje k cílům EU, mimo jiné k podpoře účinného využívání zdrojů za účelem dosažení inteligentního a udržitelného růstu v souladu s Evropskou zelenou dohodou. Kromě toho Komise zjistila, že jakékoli narušení hospodářské soutěže způsobené státní podporou bude omezeno na minimum.

Na tomto základě Komise dospěla k závěru, že opatření je v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Komise posuzuje jako prioritu opatření zahrnující státní podporu obsažená v národních plánech obnovy předložených v rámci FRR a poskytla pokyny a podporu členským státům během přípravných fází národních plánů obnovy, aby usnadnila rychlé zavedení FRR. Více informací je k dispozici na webových stránkách Generálního ředitelství Komise pro hospodářskou soutěž v registru státní podpory pod číslem SA.61929.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending