Spojte se s námi

Evropská investiční banka

Podpora evropské konkurenceschopnosti, stability a vedoucího postavení v oblasti klimatu – Skupina EIB investuje v roce 88 2023 miliard EUR

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

  • Skupina EIB podepsala financování ve výši 88 miliard EUR na více než 900 projektů s velkým dopadem v klíčových oblastech politiky, jako je dopravní infrastruktura a městská mobilita, energetika a voda, digitalizace, nové technologie, inovace, zdravotní péče, dostupné bydlení, vzdělávání a podpora malých a středních podniků
  • Do zeleného financování bylo investováno rekordních 49 miliard eur a více než 21 miliard EUR investovaných do energetické bezpečnosti 

V roce 2023 podepsala skupina Evropské investiční banky nové smlouvy o financování v hodnotě téměř 88 miliard EUR na projekty s vysokým dopadem v rámci politických priorit EU, včetně opatření v oblasti klimatu, udržitelné infrastruktury a zdravotní péče, oznámila dnes v Bruselu prezidentka EIB Nadia Calviño.

„V celé Evropě skupina EIB naplňuje priority EU: posiluje evropskou konkurenceschopnost a vedoucí postavení EU v oblasti zelených technologií a pomáhá zajistit bezpečnější budoucnost pro lidi v celé Unii a na celém světě,“ řekl prezident Calviño.

„Skupina dodržela své sliby. Splnila a překročila své cíle v řadě klíčových priorit EU. To se pro nás všechny promítne do hmatatelných přínosů, od bezpečnější pitné vody po lepší veřejnou dopravu, od lepšího přístupu k vakcínám po větší mobilní pokrytí 5G, od vytváření pracovních míst a zvyšování konkurenceschopnosti po energetickou bezpečnost a efektivitu,“ dodala.

S 349 miliardami eur zelených investic zmobilizovaných od roku 2021 je skupina na dobré cestě k dosažení cíle 1 bilionu eur zeleného financování podporovaného do konce desetiletí. Přímo na opatření v oblasti klimatu a udržitelnost životního prostředí bylo v roce 49 financováno 2023 miliard EUR, oproti 38 miliardám EUR v roce 2022.

V roce 2023 zahrnovaly investice banky více než 21 miliard EUR jako součást REPowerEU, iniciativa navržená ke snížení závislosti Evropy na fosilních palivech a urychlení zeleného přechodu. Financovaná kapacita výroby elektřiny bude schopna napájet 13.8 milionu domácností.

V roce charakterizovaném rostoucí nestabilitou po celém světě poskytla EIB Global, specializovaná složka skupiny pro investice mimo EU, více než 8.4 miliardy EUR na projekty, z nichž téměř polovina směřovala do nejméně rozvinutých zemí světa a nestabilních států. Globální financování EIB celkově zmobilizovalo investice ve výši 27 miliard EUR v rámci iniciativy EU Global Gateway s předstihem, aby do roku 100 dosáhly v rámci programu 2027 miliard EUR. Kromě téměř 2 miliard EUR pomoci Ukrajině od ruské invaze v roce 2023 Banka založila fond EU4U podporovaný členskými státy a Evropskou komisí, aby dále podpořila ekonomickou odolnost a rekonstrukci na Ukrajině.

Skupina EIB investovala 19.8 miliard EUR do inovací a 20 miliard EUR na podporu malých a středních podniků a společností se střední kapitalizací. Je to z velké části díky investicím Evropského investičního fondu, specializovaného poskytovatele rizikového financování skupiny EIB, který loni podepsal investice ve výši téměř 15 miliard EUR. To zahrnuje 1 miliardu EUR v rámci iniciativy European Tech Champions Initiative na rozšíření start-upů v převratných technologiích a zlepšení konkurenceschopnosti Evropy. Mezi další investice zaměřené na inovace patřilo mezi příjemce financování skupiny EIB 19 projektů umělé inteligence. „V době obtížných podmínek pro investice je skupina EIB připravena hrát svou proticyklickou roli, doplňovat rozpočet EU a podporovat členské státy EU a naše ekonomiky, reagovat na silnou poptávku v celé Evropě, zejména ze soukromého sektoru,“ Řekl prezident Calviño.

Inzerát

„Ale víme, že výzvy, kterým čelíme, vyžadují obrovské úsilí, a přesně to můžeme Evropě pomoci. Jen tento týden skupina EIB oznamuje nové projekty ve Švédsku, Rumunsku, Itálii, Španělsku, Francii, Polsku, Litvě a Bulharsku na podporu nových zelených technologií od nabíjecích stanic po železnice, výrobu zelené oceli a solární řešení.“

Očekává se, že financování skupiny v roce 2023 podpoří investice ve výši 320 miliard EUR, osloví 400,000 5.4 společností a podpoří 45 milionu pracovních míst. Více než 20 % finančních prostředků skupiny v rámci EU šlo na podporu regionů soudržnosti, přičemž téměř 75 % šlo do méně rozvinutých regionů v EU, kde je hrubý domácí produkt na obyvatele nižší než 2023 % průměru EU. Skupina oznámí rozdělení výsledků za rok 1 podle zemí 2024. února XNUMX.

„Skupina EIB přináší hodnotu každé zemi a každému odvětví hospodářství EU. Výrazně přispíváme k inovacím, začlenění, ekonomické bezpečnosti a konkurenceschopnosti na našem kontinentu a zajišťujeme, že spolupracujeme s partnery na celém světě, abychom zvýšili dopad naší společné práce,“ řekl prezident Calviño.

Text projevu prezidenta Calviña  a  živý přenos

Podpůrné dokumenty a data

Evropská investiční banka je dlouhodobá úvěrová instituce Evropské unie vlastněná jejími členskými státy. Financuje zdravé investice přispívající k politickým cílům EU, včetně globálního spravedlivého přechodu ke klimatické neutralitě.

Evropský investiční fond (EIF) je součástí skupiny Evropské investiční banky. Jeho hlavním posláním je podporovat evropské mikropodniky, malé a střední podniky (MSP) tím, že jim pomáhá získat přístup k financím. EIF navrhuje a vyvíjí rizikový a růstový kapitál, záruky a nástroje mikrofinancování, které se konkrétně zaměřují na tento segment trhu. V této roli EIF přispívá ke sledování klíčových cílů politiky EU, jako je konkurenceschopnost a růst, inovace a digitalizace, sociální dopad, dovednosti a lidský kapitál, opatření v oblasti klimatu a udržitelnost životního prostředí a další.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending