Spojte se s námi

Kypr

Kypr: Komise přiděluje 31.7 milionu EUR turecké komunitě na Kypru v rámci programu pomoci 2023

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Komise přijala rok 2023 Roční akční program pro tureckou komunitu na Kypru, přidělit komunitě 31.7 milionu EUR s cílem usnadnit znovusjednocení Kypru.

Program nabízí širokou podporu EU, včetně přizpůsobených opatření, která pomohou tureckým Kypřanům splnit standardy v rámci balíčku Halloumi/Hellim do konce roku 2024. V roce 2021 Komise zaregistrovala Halloumi/Hellim jako chráněné označení původu (CHOP) a vydal Rozhodnutí v rámci kterého budou moci tureckí výrobci na Kypru prodávat Halloumi/Hellim v souladu s CHOP přes demarkační linii, a uvádět je tak na trh EU, jakmile budou splněny příslušné normy EU pro bezpečnost potravin a zdraví zvířat. EU bude i nadále podporovat tureckou komunitu na Kypru při výrobě Halloumi/Hellim v souladu s CHOP.

Program bude také nadále podporovat obchod přes demarkační linii a zajistit dodržování produktových a výrobních norem EU, včetně oblasti bezpečnosti výrobků. Pro tento účel bude k dispozici specializované testovací zařízení.

Místním podnikům a podpoře bude nabídnuta technická pomoc a granty na míru bude zajištěno odborné vzdělávání a příprava. To zvýší zaměstnanost mládeže a usnadní mobilitu pracovních sil přes demarkační linii.

Postavit důvěra mezi komunitou tureckých Kypřanů a řeckokyperských komunit, bude program nadále poskytovat značné finanční prostředky společnosti Výbor pro pohřešované osoby a bikomunální Technický výbor pro kulturní dědictví. Středoškolákům z řeckých a kyperských Turků bude nabídnuta podpora ke společné účasti United World College(UWC) jako součást bikomunálního stipendijního programu. Organizace občanské společnosti obdrží granty podporovat lidská práva, aktivní občanství a usmíření.

Konečně, v souladu se snahou splnit Evropská zelená dohoda priority na celém ostrově bude program dále podporovat energetickou účinnost a iniciativy v oblasti obnovitelné energie.

Pozadí

Inzerát

Cílem Programu pomoci pro tureckou komunitu na Kypru je usnadnit znovusjednocení Kypru podporou hospodářského rozvoje komunity tureckých Kypřanů. Podporuje rovněž usmíření, opatření na budování důvěry a občanskou společnost, projekty s cílem přiblížit turecké společenství na Kypru Unii a přípravu na provádění acquis.

V letech 2006 až 2023 bylo na projekty v rámci programu pomoci přiděleno 688 milionů EUR. Program řídí Generální ředitelství Komise pro podporu strukturálních reforem (GŘ REFORM).

Pro více informací

Roční akční program pro turecké společenství na Kypru

Program pomoci EU pro komunitu tureckých Kypřanů

Podpora strukturálních reforem

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending