Spojte se s námi

Energie

Komise schvaluje lotyšský program na podporu energeticky náročných společností

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise schválila v souladu s pravidly EU pro státní podporu lotyšský systém částečné kompenzace energeticky náročných uživatelů za poplatky hrazené na podporu financování výroby obnovitelné energie. Režim nahrazuje předchozí režim, který Komise schválila v r může 2017 a jehož platnost vypršela k 31. prosinci 2020. Podle předchozího režimu měly společnosti působící v Lotyšsku v odvětvích, která byla obzvláště energeticky náročná a více vystavena mezinárodnímu obchodu, nárok na snížení podpory financování příplatku za elektřinu až do výše 85 % pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Lotyšsko oznámilo Komisi opětovné zavedení režimu do 31. prosince 2021 s určitými úpravami a předběžným rozpočtem ve výši 7 milionů EUR na rok 2021.

Oznámený režim obsahuje ve srovnání s předchozím režimem tyto změny: i) rozšíření seznamu odvětví, která mají nárok na snížení přirážky; a (ii) za účelem zohlednění ekonomických důsledků propuknutí koronaviru zmírnění požadavku na elektrointenzitu a možnost společností, které se dostaly do potíží od 1. ledna 2020 do 30. června 2021, zůstat způsobilé pro získání podpory podle schéma.

Komise posuzovala oznámený režim podle pravidel EU pro státní podporu, zejména podle Pokynů ke státní podpoře na ochranu životního prostředí a energetiky z roku 2014, které umožňují členským státům za určitých podmínek poskytovat snížení příspěvků na financování výroby energie z obnovitelných zdrojů. Cílem je zabránit tomu, aby společnosti, které jsou takovými příspěvky zvláště postiženy, byly výrazně konkurenční nevýhodou. Týká se to zejména energeticky náročných uživatelů v odvětvích, která jsou obzvláště energeticky náročná a/nebo jsou vystavena mezinárodní konkurenci.

Komise zjistila, že v rámci režimu bude kompenzace poskytnuta pouze energeticky náročným společnostem vystaveným mezinárodnímu obchodu v souladu s požadavky pokynů. Opatření dále podpoří cíle EU v oblasti energetiky a klimatu stanovené v dokumentu Evropská zelená dohoda aniž by došlo k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže. Na tomto základě Komise dospěla k závěru, že režim je v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Nedůvěrná verze rozhodnutí bude zpřístupněna pod číslem případu SA.61149 v registru státních podpor o Komisi soutěž webových stránkách, jakmile budou vyřešeny všechny problémy týkající se důvěrnosti.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending