Spojte se s námi

Západní Balkán

Dodatečná pomoc ve výši 6 miliard EUR pro západní Balkán potřebuje lepší ochranu

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Navrhovaná facilita pro reformy a růst ve výši 6 miliard eur pro země západního Balkánu jim má pomoci splnit podmínky pro vstup do EU. V dnes zveřejněném stanovisku Evropský účetní dvůr navrhuje, aby tyto dodatečné peníze EU byly lépe chráněny.

Hospodářská konvergence mezi šesti zeměmi západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Severní Makedonie a Srbsko) a EU byla po mnoho let považována za nedostatečnou. V reakci na to Evropská komise loni v listopadu navrhla zřízení zvláštního finančního nástroje, facility pro reformy a růst pro západní Balkán, jako součásti nového plánu růstu pro tento region. Tento nástroj má podpořit hospodářský růst, zvýšit socioekonomickou konvergenci se zeměmi EU a urychlit sbližování s hodnotami a zákony EU s ohledem na budoucí přistoupení k EU.

Auditoři EU vítají zavedení přísnějších podmínek pro financování propojením plateb s plněním podmínek, které mají být stanoveny v programech reforem pro různé země. “Existuje však riziko, že podmínky vyplácení nebudou dostatečně ambiciózní a že ukazatele nebudou dostatečně jasné a měřitelné. Zůstává také obtížné zajistit, aby reformy byly udržitelné, zejména s ohledem na slabou administrativní kapacitu regionu“, řekla Laima Liucija Andrikienė, členka EÚD odpovědná za stanovisko. “Kromě toho by Evropská komise měla nejen provádět pozorování, ale také mít možnost požadovat po vládách západního Balkánu, aby odpovídajícím způsobem přezkoumaly a upravily své reformní programy.Auditoři EU rovněž navrhují vypracovat příslušné pokyny pro hodnocení uspokojivého plnění platebních podmínek stanovených v programech reforem.

Na období 6–2 se v rámci nástroje počítá s podporou až 4 miliard EUR (2024 miliardy EUR nenávratná podpora a 2027 miliardy EUR půjčky). Vzhledem k tomu, že v současném rozpočtu EU již bylo pro předvstupní země (včetně Türkiye) uvolněno více než 14 miliard EUR, auditoři zdůrazňují, že částky, které mají být poskytnuty prostřednictvím nástroje, představují podstatné zvýšení (přes 40 %) plánovaného financování pro země západního Balkánu do roku 2027. Auditoři poznamenávají, že jak návrh na zřízení nástroje, tak plán růstu vysvětlují, proč se ekonomiky západního Balkánu musí dále sbližovat s EU. Plán také zdůrazňuje různé výhody, které by navrhovaná opatření regionu přinesla. Vzhledem k neexistenci posouzení dopadů nebo analytického dokumentu však auditoři EU nebyli schopni posoudit, do jaké míry zamýšlená podpora ve výši 6 miliard EUR pravděpodobně přispěje k dosažení hlavních cílů nástroje. A konečně auditoři navrhují vyjasnit některá ustanovení návrhu týkající se auditních práv Evropského účetního dvora a přístupu k údajům a dokumentaci, aby byl zajištěn řádný dohled.

Základní informace

Název „Kosovo“ nepředpokládá žádný status a je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

Dne 8. listopadu 2023 Komise navrhla zřízení nástroje pro reformy a růst pro západní Balkán jako součást nového plánu růstu pro tento region. Evropský parlament i Rada požádaly EÚD, aby se k návrhu vyjádřil, v případě Rady do 9. února 2024.

Stanovisko č. 01/2024 je k dispozici na Internetové stránky ECA v angličtině; další jazyky EU budou brzy následovat.

Inzerát

Viz také zvláštní zpráva EÚD o Podpora EU pro právní stát na západním Balkáně.

Foto Katalog myšlenek on Unsplash

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending