Spojte se s námi

Zločin

Ochrana finančních prostředků EU: EU by měla udělat více pro odhalování, prevenci a vymáhání podvodů 

SHARE:

Zveřejněno

on

Ve zprávě přijaté v pondělí (4. prosince) 17 hlasy pro, nikdo nebyl proti a dva se zdrželi hlasování, Výbor pro rozpočtovou kontrolu zdůrazňuje velké riziko pro finanční zájmy EU, které představuje nepotismus používaný při získávání finančních prostředků EU, KONT.

Poslanci ve výboru jsou také znepokojeni nejnovější údaje ukazují, že bezpečnost novinářů v EU se zhoršila, a vyzývá k lepší ochraně investigativních novinářů, kteří mohou významně přispět k boji proti korupci a beztrestnosti.

Ukrajina

Přijatý text říká, že Fondy EU na pomoc v zemích mimo EU a peníze přidělené na reakci Evropy na ruskou agresi proti Ukrajině nejsou dostatečně monitorovány a kontrolovány. Vyzývají Komisi, aby provedla důkladnější kontroly, aby zajistila, že finanční prostředky EU nakonec přijdou k těm, kteří to nejvíce potřebují.

Poslanci EP jsou znepokojeni zejména vrcholem nesrovnalostí, které mají dopad Nástroj předvstupní pomoci (IPA) a vyzvat Komisi, aby také zajistila proti podvodům všechna budoucí opatření, jako v případě Ukrajiny, která obdrží značné zdroje z IPA a Horizon Europe.

Právní stát v Maďarsku a Polsku

Výbor upozorňuje na oznámené plány Komise vyplatit pozastavenou částku 6.3 miliardy EUR Nástroj pro obnovu a odolnost (RFF) do Maďarska výměnou za jeho schválení pomoci Ukrajině. Pozastavené prostředky musí být Maďarsku uvolněny pouze v případě, že se nápravná opatření přijatá maďarskou vládou v praxi prokázala jako účinná, říkají poslanci.

Inzerát

Pokud jde o Polsko, znovu zdůrazňují své znepokojení nad zjištění o závažných nedostatcích v soudnictví a mediálním sektoru a požádat Komisi, aby uvolnila finanční prostředky z RRF až poté, co budou splněny všechny požadavky související s dodržováním právního státu.

Úřad evropského veřejného žalobce

MEPs insist that Denmark, Hungary, Ireland, Poland and Sweden should join the European Public Prosecutor’s Office without delay. The EU Prosecutor should be granted an autonomous budget, they urge, to best protect the European Union’s interests.

Nástroj pro obnovu a odolnost

Poslanci se stále obávají, že finanční zájmy EU nejsou v RRF dostatečně chráněny, a to z důvodu nedostatků v systémech podávání zpráv a kontroly členských států, inherentních charakteristik výdajového modelu RRF, který představuje potíže při posuzování chybovosti, a kvůli omezením metodologie pozastavení plateb Komise.

I když existují značné rozdíly mezi hlášeními a následnými opatřeními členských států ohledně podezření z podvodu, poslanci EP žádají zejména Finsko, Irsko a Polsko, aby přijaly národní strategie boje proti podvodům, aby ukázaly, že berou ochranu fondů EU vážně.

Pozadí

Projekt Průzkumy EU o korupci v roce 2022 ukazují, že korupce zůstává vážným problémem pro občany a podniky EU v EU, přičemž mnoho občanů věří, že korupce je v jejich zemi rozšířená (68 %) a že míra korupce vzrostla (41 %).

Počet případů podvodů a nesrovnalostí oznámených orgány EU a vnitrostátními orgány se v roce 2022 ve srovnání s rokem 2021 mírně zvýšil, zatímco dotčené financování související s těmito případy v roce 2022 kleslo na 1.77 miliardy EUR (z 3.24 miliardy EUR v roce 2021).

Celková míra zpětného získání v roce 2022 u podvodných i nepodvodných případů byla pouze 48 % (ve srovnání s 54 % v roce 2021) a u podvodných případů činila pouze 2 %.

Více informací 

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending