Spojte se s námi

Zdanění

Bahamy, Belize, Seychely a ostrovy Turks a Caicos odstraněny ze seznamu EU nespolupracujících jurisdikcí pro daňové účely

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská rada dnes vyškrtla Bahamy, Belize, Seychely a ostrovy Turks a Caicos ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí pro daňové účely. Díky těmto aktualizacím se seznam EU skládá z následujících 12 jurisdikcí:

 • Americká Samoa
 • Anguilla
 • Antigua a Barbuda
 • Fidži
 • Guam
 • Palau
 • Panama
 • Rusko
 • Samoa
 • Trinidad a Tobago
 • Americké Panenské ostrovy
 • Vanuatu

Rada lituje, že tyto jurisdikce dosud nespolupracují v daňových záležitostech, a vyzývá je, aby zlepšily svůj právní rámec s cílem vyřešit zjištěné problémy.

Důvody pro odstranění jurisdikcí ze seznamu

Tento seznam EU nespolupracujících daňových jurisdikcí (příloha I) zahrnuje země, které se buď nezapojily do konstruktivního dialogu s EU o správě daní a poplatků, nebo nesplnily své závazky provést nezbytné reformy. Cílem těchto reforem by mělo být dodržení souboru cílů kritéria řádné daňové správy, Mezi něž patří daňová transparentnost, spravedlivé zdanění a implementace mezinárodních standardů navržených tak zabránit erozi základu daně a přesouvání zisku. Seznam je aktualizován dvakrát ročně, aby bylo možné sledovat vývoj, obvykle v únoru a říjnu, pod záštitou ministrů financí EU.

Pokud jde o Bahamy a ostrovy Turks a CaicosJiž od října 2022 byly v obou těchto jurisdikcích Fórem OECD pro škodlivé daňové praktiky (FHTP) identifikovány nedostatky ve vymáhání požadavků na ekonomickou podstatu. V nejnovějším hodnocení FHTP byla doporučení oběma jurisdikcím k nápravě těchto nedostatků převedena z „tvrdých“ na „měkká“ doporučení, což umožnilo skupině pro kodex chování považovat tyto jurisdikce za vyhovující standardu pro jurisdikce s žádným nebo pouze nominální daň z příjmu právnických osob.

V říjnu 2023, Belize a Seychely byly zahrnuty na seznam EU nespolupracujících jurisdikcí pro daňové účely po negativním hodnocení ze strany Globálního fóra OECD, pokud jde o výměnu informací na vyžádání. Po změnách platných pravidel v těchto jurisdikcích jim Globální fórum udělilo dodatečnou kontrolu, která bude provedena v blízké budoucnosti. Do doby, než bude znám výsledek tohoto přezkumu, byly Belize a Seychely zahrnuty do příslušného oddílu přílohy II.

Dokument o aktuálním stavu (příloha II)

Kromě seznamu nespolupracujících daňových jurisdikcí Rada schválila obvyklý dokument o aktuálním stavu (příloha II), který odráží probíhající EU spolupráce se svými mezinárodními partnery a závazky těchto zemí reformovat své právní předpisy tak, aby dodržovaly dohodnuté standardy řádné daňové správy. Jeho účelem je uznat pokračující konstruktivní práci v oblasti danía podporovat pozitivní přístup spolupracujících jurisdikcí k provádění zásad řádné daňové správy.

dvě jurisdikce, Albánie a Hong Kong, splnili své závazky změnou škodlivého daňového režimu a budou odstraněny z dokumentu o aktuálním stavu.

Inzerát

Aruba a Izrael rovněž splnily všechny své nevyřízené závazky (související s automatickou výměnou informací o finančních účtech v rámci společného standardu výkaznictví).

Globální fórum dalo Botswana a Dominika kladné hodnocení s ohledem na výměnu informací na vyžádání, což má za následek vypuštění odkazu na tyto jurisdikce v příslušné části.

Pozadí

Seznam EU nespolupracujících jurisdikcí pro daňové účely byl vytvořen v prosinci 2017. Je součástí vnější strategie EU v oblasti daní a jeho cílem je přispět k pokračujícímu úsilí o prosazování dobré správy v daňové oblasti na celém světě.
Jurisdikce se posuzují na základě souboru kritérií stanovených Radou. Tato kritéria zahrnují daňovou transparentnost, spravedlivé zdanění a implementaci mezinárodních standardů určených k zamezení eroze daňového základu a přesouvání zisků.

Předseda skupiny pro kodex chování vede v případě potřeby politické a procedurální dialogy s příslušnými mezinárodními organizacemi a jurisdikcemi.

Práce na seznamu je dynamický proces. Od roku 2020 Rada aktualizuje seznam dvakrát ročně. Další revize seznamu je naplánována na říjen 2024.

Seznam je uveden v příloze I závěrů Rady o seznamu EU nespolupracujících jurisdikcí pro daňové účely. Závěry rovněž zahrnují dokument o aktuálním stavu (příloha II), který identifikuje spolupracující jurisdikce, které dále zlepšily svou daňovou politiku nebo související spolupráci.

Rozhodnutí Rady připravuje skupina pro kodex chování Rady, která je rovněž odpovědná za sledování daňových opatření v členských státech EU. Skupina pro kodex chování úzce spolupracuje s mezinárodními orgány, jako je Fórum OECD o škodlivých daňových praktikách (FHTP), aby celosvětově podporovala řádnou daňovou správu.

Závěry Rady o revidovaném seznamu EU nespolupracujících jurisdikcí pro daňové účely

Seznam EU nespolupracujících jurisdikcí (základní informace)

Skupina pro kodex chování (zdanění podniků)

Navštivte webové stránky

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending