Spojte se s námi

životní prostředí

Komise schválila český režim státní podpory ve výši 742 milionů eur na podporu udržitelného hospodaření v lesích

SHARE:

Zveřejněno

on

Evropská komise schválila v souladu s pravidly EU pro státní podporu český program na podporu udržitelného lesního hospodářství ve výši 742 milionů eur (17.4 miliardy Kč). Opatření přispěje k dosažení cílů projektu Společná zemědělská politika posílením ochrany lesního prostředí.

V rámci režimu bude mít podpora formu přímých grantů malých, středních a velkých vlastníků lesů a další subjekty s obdobnými právy a povinnostmi, včetně subjektů ve vlastnictví státu. Přímé granty podpoří zejména: (i) operace určené k prevenci eroze půdy na odlesněných porostech; ii) ochrana biologické rozmanitosti lesů; a (iii) ochrana struktury a složení lesní půdy. Oprávnění příjemci obdrží podporu ve výši přibližně 0.18 EUR (4.22 Kč) na den na hektar lesní půdy. Tato částka pokryje až 100 % způsobilých nákladů.

Komise posoudila režim zejména podle pravidel státní podpory EU Čl.107 odst.3 písm. C) Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), která členským státům umožňuje za určitých podmínek podporovat rozvoj určitých hospodářských činností a 2022 Pokyny pro státní podporu v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech („Zemědělské pokyny z roku 2022“). Na tomto základě Komise schválila český režim podle pravidel EU pro státní podporu.

komisař Didier Reynders (obrázku), který má na starosti politiku hospodářské soutěže, řekl: „Dnes jsme schválili program ve výši 742 milionů EUR, který umožní Česku podporovat udržitelné lesní hospodářství a zajistit, že lesy budou odolné vůči změně klimatu. Opatření přispěje k dosažení cílů EU v oblasti životního prostředí a klimatu, aniž by nepatřičně narušilo hospodářskou soutěž.

Tisková zpráva je k dispozici on-line.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending